Frontline Portal - Mottagarvalsmetoder

Uppdaterad av Daniel Sjögren

När du väljer målgrupp för din resurs kan du välja önskad metod för mottagarval. Den här artikeln kommer att gå igenom dina alternativ.

Specifika grupper

Denna metod gör det möjligt för dig att söka igenom din organisation efter specifika grupper och bara lägga till dessa grupper i din målgrupp. Till exempel kan det vara vissa butiker som tillhör ett distrikt.

Efter grupptyp

Denna metod gör det möjligt för dig att välja alla grupper av önskad typ, som finns inom och under den valda nivån i organisationen, som mottagare. Till exempel gör det möjligt för dig att välja alla regionsgrupper inom din organisation.

Efter butik

Den här metoden fungerar som Välj efter grupptyp, men med ett förenklat steg: den väljer automatiskt grupptypen {tasking group} och tar dig direkt till hierarkin för gruppval. Till exempel gör det möjligt för dig att välja olika butiker spridda över olika regioner i din organisation.

Efter rolltyp

Denna metod gör det möjligt för dig att välja mottagare efter rolltyp och sedan välja en grupp inom din organisation. Detta kommer att välja alla roller av önskad typ, som finns inom och under den valda nivån i organisationen, som mottagare. Till exempel gör det möjligt för dig att välja alla chefer inom en eller flera specifika regioner.

Lägg till från sparade målgrupper

Det här läget gör att du kan lägga till mottagare från befintliga sparade målgrupper. Det lägger till mottagarna utan att lägga till associerade inställningar, vilket innebär att dina nuvarande inställningar för din målgrupp behålls. Till exempel kan du ha en sparad målgrupp för alla dina flaggskeppsbutiker. Genom att använda den här möjligheten kan du välja den specifika delmängden av mottagare.

Om du har några frågor om distributionen av Frontline Portal, klicka här för att läsa våra vanliga frågor.


Fick du hjälp?