Frontline Portal - Utkast

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du kan gradvis bygga upp detaljerade kommunikationer eller välja att pausa det du håller på med och återvända till ett utkast senare.

Alla 'Editor'-användare i din grupp kommer att kunna se, redigera och skicka något av dina utkast. Detta möjliggör samarbete inom ditt team och flexibilitet när teammedlemmar är borta från företaget eller har andra åtaganden.

Spara ett utkast för senare

Det finns ingen anledning att spara dina utkast. Uppgifter och meddelanden sparas automatiskt när du bygger/redigerar dem.

När du skriver text i vissa fält (t.ex. Titel och Beskrivning) kan det vara nödvändigt att klicka utanför fältet för att spara det arbete du har gjort.

Återbesök utkast

Besök Utkastssamlingen.

Klicka på ett kort för att fortsätta där du slutade förra gången.

Ta bort utkast

Klicka på menyn på utkastet för att visa utkastalternativ.


Fick du hjälp?