Frontline Portal - Skapa en berättelse

Uppdaterad av Victor Jespersen

Du kan skapa och använda berättelser för att ge användare en tydlig översikt över saker jag behöver veta.

Komma igång

Du kan skapa en ny berättelse genom att klicka på + ikonen i sidhuvudet.

Välj knappen Story i dropdown menyn.

När du har valt Story knappen får du två alternativ. Det första alternativet är att ge din nya berättelse en titel. Det andra alternativet är att göra berättelsen privat eller inte. Om du markerar kryssrutan och gör en berättelse privat kommer berättelsen endast att vara synlig för mottagarna och författaren.

Titlar kan redigeras i inställningarna.

Omslagsbild

Lägg till en omslagsbild för att få din berättelse att sticka ut i instrumentpanelen. För att göra detta väljer du plusikonen i fältet Omslagsbild.

När du har valt plusknappen kommer du att omdirigeras till en sida där du kan ladda upp en bild. Du kan antingen klicka på den blå filikonen och välja vilken bild du vill ladda upp eller dra och släppa bilden till den här sidan. När du har valt en bild kan du trycka på knappen Spara och sedan på knappen Ladda upp för att lägga till bilden som omslagsbild för din berättelse.

Viktigt

Om det är nödvändigt eller användbart kan du markera berättelsen som viktig.

Beskrivning

Ange en beskrivning. Använd detta för att förklara berättelsen i detalj. Du kan formatera din beskrivning och du kan:

 • Ändra textstorlek och färg
 • Lägga till länkar
 • Infoga bilder
 • Bädda in videor (från en .mp4-fil eller från en YouTube/Vimeo-länk)

Bilagor

Lägg till bilagor för att stödja din berättelse. Du kan lägga till de flesta typer av filer här, men om du lägger till bilder eller flersidiga PDF-filer kan mottagarna se dessa filer inom berättelsen utan att behöva ladda ner dem.

Kategori

Du kan lägga till en kategori i din berättelse för att filtrera på katogerier i Story panelen.

Start- och slutdatum

Du kan ange ett start- och slutdatum för berättelsen.

Fäst denna berättelse

Huvudkontorets team och fälthandledare kan marknadsföra innehåll för att säkerställa att viktig information konsumeras av all relevant personal och alltid är tillgänglig på en framträdande plats i applikationen. Innehåll kan fästas på användarens startsida under en viss tidsperiod. Fäst innehåll kommer att förbli på en butiks/användares startsida även när det har lästs av den butiken/användaren.

Community Chat

Om du vill att målgruppen ska kunna diskutera berättelsen som du delar, se till att du aktiverar Community Chat.

Målgrupp

Välj vem berättelsen ska delas med. Nedan finns de listade metoderna för mottagarval som du kan välja mellan:

 • Specifika grupper: Genom att använda denna metod kan du söka igenom din organisation efter specifika grupper och bara lägga till dessa grupper i din publik.
 • Efter grupptyp: Genom att använda denna metod kan du välja alla grupper av önskad typ som finns inom och under den valda nivån i organisationen som mottagare. Till exempel kan du välja alla butiksgrupper inom en specifik region.
 • Efter butik: Denna läge fungerar som "Välj efter grupp typ", men med ett förenklat steg: den väljer automatiskt uppgiftsgruppstypen och tar dig direkt till hierarkin för gruppval.
 • Efter rolltyp: Genom att använda denna metod kan du välja en rolltyp och sedan välja en grupp inom din organisation. Detta kommer att välja alla roller av önskad typ som finns inom och under den valda nivån i organisationen. Till exempel kan du välja alla chefer inom en specifik region.
 • Lägg till från sparade målgrupper: Detta läge gör att du kan lägga till mottagare från befintliga sparade målgruppslistor. Det lägger också till mottagarna utan att lägga till associerade inställningar, vilket innebär att dina nuvarande inställningar för din målgrupp behålls.

Du kommer att kunna se på en gång vilka butiker eller grupper som kommer att kunna få tillgång till denna berättelse.

Målgruppen kan redigeras efter att den har publicerats om det behövs.

Tips! Du behöver inte välja en målgrupp nu. Om du lämnar detta tomt kommer du att hitta denna berättelse i dina utkast när du är redo att slutföra och skicka.

Utskickningsdatum/tid

När alla nödvändiga attribut för berättelsen är inställda, klicka på Skicka nu för att skicka berättelsen till den valda målgruppen.

Tips! Du kan spara som utkast när som helst och komma tillbaka till berättelsen senare.
Tips! Om du tror att du kanske behöver skicka liknande berättelser i framtiden kan du spara ditt arbete som en mall.

Avancerade åtgärder i berättelsens detaljer

Det finns några avancerade åtgärder som du kan vidta i berättelsens detaljer. Dessa åtgärder skiljer sig åt beroende på om berättelsen har distribuerats eller inte. För att komma åt de avancerade åtgärderna kan du välja ikonen med tre prickar i det nedre högra hörnet.

När du har valt knappen har du tre alternativ:

 • Skapa en kopia av berättelsen.
 • Ladda ner alla uppladdade filer till berättelsen.
 • Ta bort berättelsen.

Dessa tre alternativ kommer att visas innan berättelsen har distribuerats. Om du väljer ikonen med tre prickar i det nedre högra hörnet i detaljerna för en berättelse som har distribuerats, hittar du istället dessa tre alternativ:

 • Skapa en kopia av artikeln.
 • Arkivera artikeln.
 • Meddela mottagarna om artikeln.
Raderade berättelser kommer att raderas permanent och kan inte återställas.
Arkiverade berättelser syns inte i Story-panelen, men kan visas via filterinställningar.


Fick du hjälp?