Frontline Portal - Hur man lägger till / tar bort länkar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

I Frontline Portal kan du lägga till och ta bort hyperlänkar (URL:er) till olika objekt som du vill att din publik ska ha tillgång till.

Startsida

Lägga till en länk till din startsida
 1. För att lägga till en länk till din startsida, tryck på + ikonen i det övre vänstra hörnet och välj Länk.
 1. Ge en titel till din länk och tryck på Skapa.
 1. Nu kan du lägga till mer information till din länk, som:
 • Omslagsbild
 • URL (den faktiska länken)
 • Kategori
 • Taggar
 • Publik

 1. När du är klar, klicka på Skapa.

Din länk kommer nu att visas längst ner på din startsida.

Ta bort en länk från din startsida

För att ta bort en länk från din startsida måste du ta bort den befintliga publiken från länkresursen.

 1. Gå till länkresursen längst ner på din startsida och tryck på de tre punkterna > Redigera.
 2. I publikväljaren avmarkerar du din nuvarande publik.
 3. Nu kan du antingen välja Ta bort genom att använda de tre punkterna i den detaljerade visningen av länkresursen, eller genom att gå till startsidan > tryck på de tre punkterna och välja Ta bort.

Resurser

Du har möjlighet att lägga till eller ta bort länkar till Berättelser, Händelser, Uppgifter och Mappar. I det följande exemplet har vi valt att lägga till en länk till en Berättelse.

Lägga till en länk till en resurs
 1. Ge din resurs ett namn och tryck på Skapa.
 2. I den detaljerade vyn kan du lägga till ytterligare information som ett omslagsfoto, bilagor, kategori och mer. När du vill lägga till en länk till en resurs kan du lägga till den i Beskrivning-fältet.
 3. För att lägga till en länk i ett beskrivningsfält, skriv något du vill att URL:en ska länka till och klicka sedan på kedjelänksikonen. Skriv/klistra in hela URL:en i länkfältet och tryck på Bekräfta.
 4. Lägg till en målgrupp till din resurs, klicka på Spara och tryck på Skicka nu.
Ta bort en länk från en resurs
 1. För att ta bort en länk från en skapad resurs, gå till den detaljerade vyn av resursen (berättelse, uppgift, etc.) och ta bort all kopplad text i Beskrivning-fältet.
 2. När du är klar kan du använda bakåtpil-ikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen eller trycka på din logotyp högst upp för att navigera till startsidan.


Fick du hjälp?