Frontline Portal - Lägga till frågor i ett formulär.

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du bör också granska Skapa en ny blankett för bredare vägledning om att skapa och skicka ut formulär.

Många formulär som skickas ut kräver att butiker/mottagare lämnar tillbaka ytterligare information och/eller fyller i frågeformulär. Av denna anledning kan du lägga till frågor i de formulär du väljer att skapa.

Om du vill lägga till frågor i ett formulär, börja genom att trycka på knappen Lägg till fråga längst ner på formuläret.

Frågetyper

Flera enkla element kan läggas till i ett formulär för att säkerställa att rätt information samlas in på enklaste sätt, oavsett formulärets syfte.

Kort svar

Fånga korta svar.

Exempel: Vad är den bäst säljande produkten i din butik?

Stycke

Fånga längre svar.

Exempel: Berätta vad du tyckte om den senaste kampanjen?

Flervalsfråga

Användaren som skickar in ett formulär kan välja ETT av de tillhandahållna alternativen.

Exempel: Vilken är den mest populära tröjan i din butik? (alternativ tillhandahålls)

Lägg till "Annat" för att låta mottagarna lägga till egna svar.
Kryssrutor

Användaren som skickar in ett formulär kan välja FLERA av de tillhandahållna alternativen.

Exempel: Vilka av dessa konkurrenter är belägna nära din butik? (välj alla som gäller)

Exempel: Brandsäkerhetskontroll

I det här fallet kommer kryssrutorna att fungera som en checklista för butiken/mottagaren att följa upp sin framsteg på de olika delarna av formuläret.
Datum

Välj från en datumväljare.

Exempel: BESTÄLLNINGSFORMULÄR FÖR EJ I LAGER - När vill du ta emot dessa varor?

Ladda upp filer

Be eller tvinga inlämnare att ladda upp filer för att stödja sin inlämning.

Exempel: RISKANALYS - Ladda upp bilder på alla utrymningsvägar.

Innehåll

Lägg till innehåll för att stödja förståelsen och slutförandet av formuläret. Det kan användas för att lägga till snabba introduktioner eller skapa rubriker för olika avsnitt i långa uppgifter.

Exempel: BRANDSÄKERHETSKONTROLLFORMULÄR - Introduktion för att förklara hur man fyller i kontrollen.

Exempel: BESTÄLLNING AV EJ I LAGER - Bilder och beskrivningar av varor som finns att beställa.

Exempel: HÄLSO- OCH SÄKERHETSRAPPORT - Brandsäkerhetsavsnitt, Fall från höjd-avsnitt,....

Koddokument

Be om en streckkod eller QR-kod.

Exempel:

Frågeelement

Dra och släpp för att flytta frågelement runt i formuläret.

Obligatoriska eller valfria element.

Ta bort element.


Fick du hjälp?