Frontline Portal - Användare / Butik Datafångst.

Uppdaterad av Leigh Hutchens

När du vill kontakta oss angående tillägg av flera användare och butiker kan du använda 'Frontline Portal Användare & Butiksdatainsamling.xlsx' mallen.

Observera att det finns 2 flikar i denna fil (Användare, Butiker).

Fortsätt läsa för att lära dig hur du fyller i mallen.

Användare

 • Förnamn: Det nya användarens förnamn.
 • Efternamn: Det nya användarens efternamn.
 • E-postadress: Den nya användarens e-postadress.
 • Grupp: Namnet på den grupp som detta konto behöver vara anslutet till HQ / Region / Distrikt / Butik, till exempel, en användare som arbetar i Butik 001 bör vara i gruppen "Butik 001". Regional chef för Region 1 bör vara i gruppen "Region 1".
 • Jobbeskrivning: Namnet på rollen för användaren i fältet ovan. (HQ-användare / Distriktschef / Butiksmedarbetare / etc.).
 • Funktionsrättigheter: Vilken nivå av åtkomst ska användaren ha? Alternativen är:
  • Fullständiga rättigheter (standard): Du kan skapa och skicka nya uppgifter/innehåll till deras grupp och till grupper under dem i hierarkin
  • Inlämnare: Uppgifter och berättelser skapade av dessa användare måste godkännas av användare med fullständiga rättigheter innan de skickas till mottagarna
  • Visa endast användare: Kan inte lägga till nya uppgifter/innehåll men kan interagera med innehåll som de har tillgång till.
Överväg att ha en portvakt i butiker. HQ kanske inte vet att en butik går till banken på tisdag eftermiddagar, och detta gör det möjligt att skapa/hantera uppgifter som denna av butiker.
**Du behöver ha en portvakt i varje grupp där det finns inlämnare.**

Butiker

 • Butiksnamn: t.ex. 101 - Times Square.
 • Föräldragrupp: Vilken befintlig grupp tillhör denna butik? Till exempel, New York Area.


Fick du hjälp?