Frontline Portal - Stödda filtyper

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Frontline Portal stöder följande filformat.

Observera att den maximala filstorleken tillåten är 5 GB. XML- och körbara filer är inte tillåtna att ladda upp.

Ljud

 • .mpeg
 • .mp3
 • .m4a
 • .ogg
 • .wav
 • .wma

Dokument

 • .txt
 • .csv
 • .pdf
 • .rtf
 • .doc
 • .dot
 • .docx
 • .ppt
 • .pps
 • .pptx
 • .ppsx
 • .xlt
 • .xls
 • .xlsx
 • .xlsm
 • .odt
 • .odx
 • .key
 • .psd
 • .ai

Bilder

 • .jpg
 • .jpeg
 • .png
 • .gif
 • .svg
 • .bmp
 • .webp
 • .ras
 • .ico
 • .pct
 • .tif
 • .tiff
 • .heic
 • .jfif

Video

 • .mp4
 • .m4v
 • .mov
 • .wmv
 • .avi
 • .mpg
 • .mpeg
 • .ogv
 • .3gp
 • .flv

Diverse

 • .zip
 • .dwf
 • .pcl
 • .eps
 • .tga
 • .wpg
 • .dwg
 • .dxf
 • .epub


Fick du hjälp?