Frontline Portal - Återställning av lösenord

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Användare med en funktionell roll som Staff Manager kan uppdatera lösenordet och lösenordets utgångsdatum för anställda i sin grupp och nedanför.

För att återställa en anställds lösenord:

  1. Logga in som en användare med Staff Manager-behörigheter.
  2. Klicka på inställningsikonen längst upp till vänster.
  3. Klicka på User Management.
  4. Hitta och välj användaren för vilken du vill återställa lösenordet.
  5. Lägg till lösenordet.
  6. Om det behövs, redigera lösenordets utgångsdatum (om du vill att användaren ska behöva återställa sitt lösenord nästa gång de loggar in eller på en specifik datum och tid).
  7. Klicka på Spara.

Användningsfall

Om ditt Quinyx Frontline Portal-användarnamn är ett anställnings-ID (och SSO inte har implementerats), kan du inte uppdatera lösenordet via det vanliga sättet. I detta fall kan Staff Manager användare uppdatera användarlösenord från Inställningar avdelningen inom applikationen.

Om du är en Quinyx superanvändare och behöver ge fler anställda Staff Manager-behörighet kan du begära detta via Quinyx Support.


Fick du hjälp?