Granska uppgiftsförlopp

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du kan få en snabb sammanfattning av framstegen för uppgifterna från korten på översikten.

Klicka på uppgiften för att få mer detaljer.

Tips! Du kan granska den ursprungliga uppgiften genom att välja Visa detaljer.

Filtrera efter status

T.ex. visa alla mottagare (t.ex. butiker) som har slutfört denna uppgift.

Gå ner i organisationshierarkin

Navigera ner i hierarkin för att se ökande detaljer om slutförande.

Sök

Sök efter en specifik butik eller grupp.

Exportera uppdelning

Du kan också exportera uppdelningen till Excel för att arbeta med den utanför Frontline Portal.

Snabba åtgärder

Uppladdningar: Visa alla uppladdningar som gjorts av butiker/grupper.

Godkännanden: Om du är en godkännare för denna uppgift kan du också börja ge feedback härifrån.

Skicka påminnelse: Skicka en påminnelse via e-post.

Chatt: Börja chatta med mottagarna om uppgiften.

Avbryt uppgift: Om en specifik butik/grupp inte behöver slutföra denna uppgift kan du avbryta den bara för dem.


Fick du hjälp?