Frontline Portal - Grupp och rolltypsalternativ för sparade målgrupper

Uppdaterad av Victor Jespersen

Du kan lägga till grupp- och rolltypsalternativ för dina sparade målgrupper:

  • Alla befintliga distributionsregler bibehålls. En målgrupp kan inte blandas. Till exempel kan du inte ha en lista som innehåller både personer och grupper.
  • Med denna funktionalitet förblir logiken för sparade målgrupper oförändrad.
  • Du kan lägga till fler rolltyper om du redan har lagt till rolltyper ELLER fler gruppetyper om du redan har lagt till gruppetyper.

Att lägga till en grupp- eller rolltyp är enkelt.

Alternativ för synlighet

När du skapar nya grupper finns det tre olika synlighetsalternativ som du kan välja efter att du har valt mottagare:

Privat: Endast författaren och mottagarna som valts kommer att ha synlighet för denna resurs.

Överordnade: Författaren, mottagarna och alla i hierarkin mellan författaren och mottagarna kommer att ha synlighet för den här resursen.

Kollegor och överordnade: Författaren, mottagarna, alla i hierarkin mellan författaren och mottagarna och mottagarens grupp kommer att ha synlighet för den här resursen.

Klicka här för att läsa en mer djupgående beskrivning av synlighetsalternativen.


Fick du hjälp?