Frontline Portal - Mallar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Mallar påskyndar processen att generera liknande kommunikationer. De är också ett bra sätt för användare i samma grupp att samarbeta om innehåll.

Skapa en mall

Mallar skapas genom att skapa en uppgift, formulär eller berättelse på vanligt sätt. Välj sedan alternativet Spara som mall när du har lagt till allt innehåll och alla inställningar du vill spara till nästa gång.

Ge din mall ett namn.

Öppna en mall

Klicka på + ikonen från din översikt. Istället för att skapa en kommunikation från grunden väljer du Nytt från mall för att titta på dina skapade mallar och välja en.

Sök efter dina önskade mallar och klicka på + ikonen för att börja kommunicera med denna mall.

Redigera en mall

För att redigera en mall bör du komma åt mallen, göra dina ändringar och spara den som en ny mall. Om det behövs kan du ta bort tidigare versioner av din mall - se nedan.

Byt namn på en mall

När du visar listan över mallar kan du klicka på namnet på en mall för att byta namn på den mallen.

Observera att du endast kan byta namn på mallar som du har skapat, även om du kan se mallar som skapats av andra användare i din grupp/butik.

Radera en mall

När du tittar på listan över mallar klickar du på papperskorgen för att radera mallen.

Varning: Detta kommer att radera mallen för alla användare för alltid!
Observera att du endast kan radera mallar som du har skapat, även om du kan se mallar som skapats av andra användare i din grupp/butik.


Fick du hjälp?