Frontline Portal - Sök

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Använd den globala sökfunktion

I det övre högra hörnet, oavsett vilken vy du befinner dig i, hittar du ett förstoringsglasknapp. Genom att klicka på den öppnas sökfältet, vilket gör att du kan använda den globala sökfunktionen för att söka efter filer, mappar, berättelser, uppgifter och mer.

Genom att skriva in dina sökkriterier returneras filer, mappar, formulär, uppgifter osv. i sökresultaten.

Använda modulsökfunktionen

Liknande den globala sökfunktionen har du inom varje modul möjlighet att göra lokala sökningar. Om du t.ex. befinner dig i vyerna för berättelser kan du utföra sökningar som bara returnerar resultat relaterade till berättelser.

Detta gäller även för sökningar i mappar. Om du t.ex. söker efter "kredit" kommer sökningen att returnera filer med ordet "kredit" i filinnehållet.

Använda filter för att begränsa din sökning

Du kan begränsa dina sökresultat genom att välja filterikonen i det övre högra hörnet.

Använda taggar för att förbättra din sökning

Du kan öka sökmöjligheterna inom plattformen genom att tagga ditt innehåll med en lämplig tagg.


Fick du hjälp?