Frontline Portal uppgiftsnotifikationer

Uppdaterad av Daniel Sjögren

När du har nya uppgifter som väntar på din åtgärd så kommer du att se en röd prick i det övre högra hörnet på uppgiften. Dessa meddelanden kommer att inkludera en ny uppgift som tilldelats dig eller din butik, ett nytt chattmeddelande som har skickats till dig, godkännandefeedback eller en påminnelse om en uppgift som ännu inte är slutförd.

Om märket inte visas betyder det att du eller din butik är uppdaterade!

Dessutom kan du hitta alla meddelanden genom att trycka på notifikationsklockan i det övre högra hörnet. Genom att trycka på klockikonen kommer du till alla objekt som väntar på din åtgärd.


Fick du hjälp?