Frontline Portal - Poängsättning

Uppdaterad av Leigh Hutchens

När du lägger till en fråga har du möjlighet att markera vilket svar som är korrekt.

Det finns några inställningar när du använder poängalternativet för frågor. Standardinställningen tillåter användaren att skicka in ett felaktigt svar på frågan, så deras inlämning kommer sedan att få en poäng, t.ex. 9/10 - 90%.

Du kan välja att behålla växeln på för att låta användarna se sitt resultat eller stänga av den så att endast ledningen har denna vy.

Läs mer om hur du lägger till frågor i en uppgift. här.


Fick du hjälp?