Frontline Portal - Visa och exportera formulärinlämningar.

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Om du har ställts in för att få meddelanden om en formulär kommer du att få en meddelande varje gång en ny inlämning görs.

Även om du inte har ställts in för att få meddelanden kan du fortfarande utforska och interagera med alla formulär som har skickats in av butiker som du övervakar.

Du kan komma åt det formulär som du är intresserad av från avsnittet Formulärbibliotek på startsidan eller genom att gå till fliken Formulär.

För att se alla inlämningar som gjorts på ett formulär, välj Visa inlämningar.

Exportera svar

Öppna formulärmenyn och välj ditt föredragna exportalternativ.

Visa enskilda svar

Bläddra eller sök efter butikens inlämning som du vill visa och klicka på inlämningen.


Fick du hjälp?