Frontline Portal - Lägga till frågor i en uppgift

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du bör också granska Skapa en ny uppgift för en mer generell vägledning om att skapa och skicka uppgifter.

Många uppgifter som skickas kräver att butiker/mottagare lämnar tillbaka ytterligare information och/eller fyller i frågeformulär. Genom att lägga till frågor i själva uppgiften kan "komplexa uppgifter" eller "undersökningar" skapas. Detta gör det samtidigt möjligt att skapa "checklistor" med objekt inom en uppgift som ska slutföras.

Om du vill lägga till frågor i en uppgift, börja genom att trycka på knappen Lägg till fråga längst ned i uppgiften.

Frågetyper

Flera enkla element kan läggas till i en uppgift för att säkerställa att rätt information samlas in på enklaste sätt, oavsett uppgiftens syfte.

Kort svar

Fånga korta svar.

Exempel: Vilken är den bäst säljande produkten i din butik?

Stycke

Fånga längre svar.

Exempel: Berätta vad du tyckte om den senaste kampanjen?

Flervalsfråga

Användaren som skickar en uppgift kan välja ETT av de tillhandahållna alternativen.

Exempel: Vilken är den mest populära tröjan i din butik? (alternativ tillhandahålls)

Lägg till "Annat" för att låta mottagare lägga till egna svar.
Checkrutor

Användaren som skickar in en uppgift kan välja FLERA av de tillgängliga alternativen.

Exempel: Vilka av dessa konkurrenter är belägna nära din butik? (välj alla som gäller)

Exempel: Brandsäkerhetskontroll

I det här fallet fungerar kryssrutorna som en checklista för butiken/mottagaren att följa upp sin framsteg på de olika delarna av uppgiften.
Datum

Välj från en datumväljare.

Exempel: BESTÄLLNINGSFORMULÄR FÖR EJ I LAGER - När vill du ta emot dessa varor?

Ladda upp filer

Be eller tvinga inlämnaren att ladda upp filer som stöd för sin inlämning.

Exempel: RISKANALYS - Ladda upp bilder på alla utrymningsvägar.

Innehåll

Lägg till innehåll för att stödja förståelsen och genomförandet av uppgiften. Det kan användas för att lägga till snabba introduktioner eller skapa rubriker för olika avsnitt i långa uppgifter.

Exempel: BRANDSÄKERHETSKONTROLLFORMULÄR - Introduktion för att förklara hur man genomför kontrollen.

Exempel: BESTÄLLNING AV EJ I LAGER - Bilder och beskrivningar av varor som kan beställas.

Exempel: HÄLSO- OCH SÄKERHETSRAPPORT - Brandsäkerhetsavsnitt, Fall från höjd-avsnitt,....

Kodskanner

Be om en streckkod eller QR-kod.

Exempel:

Frågeelement

Dra och släpp för att flytta frågeelement runt uppgiften.

Obligatoriska eller valfria element.

Ta bort element.


Fick du hjälp?