Frontline Portal - Uppladdning och visning av filer

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du kan ladda upp en fil även om du inte är i en mapp i din Frontline Portal-enhet. Dessa filer kommer att läggas till på toppnivån av din enhet och kan organiseras senare.

Ladda upp filer direkt

Du kan ladda upp filer direkt till din Frontline Portal-enhet.

  1. På vänster sida av sidhuvudet, klicka på + ikonen.
  2. Klicka på Filer.
  3. Klicka på + ikonen i mitten av skärmen.
  4. Klicka på Välj filer att ladda upp.

När filen har flyttats till önskad mapp kommer den att vara tillgänglig för alla användare som har åtkomst till den mappen. För mer information om vilka som kan se filer och mappar, se Filbehörigheter.

Andra alternativ för filuppladdning

Förutom att ladda upp en fil kan du också ta foton i realtid, spela in en video eller spela in ljud.

  1. Klicka på Min enhet, Ta foto, Spela in video eller Spela in ljud på vänster sida av sidan.
  1. Välj metod för att ladda upp din fil.
  2. Skapa eller lägg till filen och klicka på Ladda upp.

Visa uppladdade filer

För att visa filer som har lagts till, klicka på Filer på verktygsfältet.

Filer som du (eller användare i din grupp/butik) laddar upp till Berättelser eller Uppgifter kommer automatiskt att vara synliga i din Frontline Portal-enhet.


Fick du hjälp?