Frontline Portal - Uppgiftssamlingar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Samlingar

Uppgifter är grupperade i samlingar.

För att komma åt andra samlingar klickar du på den aktuella samlingstiteln (t.ex. Översikt):

  • Översikt: Alla olästa berättelser och ofullständiga uppgifter för min butik eller grupp. Om du är på huvudkontoret eller på områdes-/distriktsnivå kommer du att se alla uppgifter som har skickats till butiker och grupper under dig.
  • Tilldelad till mig / Att tilldelas: Detta är användbart om det finns fler än en användare i din butik eller grupp.
  • Väntar på mitt godkännande: Om du har tilldelats som godkännare för en uppgift hittar du uppgiftsinskickningar som väntar på ditt godkännande här.
Se Ge feedback på butiksbilder. för mer information om denna process.
  • Skickat: Granska de uppgifter som du har skickat.
  • Utkast: Fortsätt med de utkast som du har påbörjat.
  • Klart: Återbesök all information och aktivitet i dina avslutade uppgifter.
  • Alla: En ofiltrerad vy av alla uppgifter.


Fick du hjälp?