Frontline Portal - Uppgiftstilldelningar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här artikeln är särskilt relevant om du är en del av en butik/grupp med flera användare. Om du är den enda användaren i din butik/grupp (eller om du använder ett enda delat butikskonto) så tilldelas uppgiften automatiskt.

Tilldela en uppgift till dig själv

Om en uppgift skickas till din butik/grupp kan vem som helst i din butik/grupp plocka upp uppgiften för att slutföra den.

Klicka på Starta uppgift för att tilldela uppgiften till dig själv och börja.

Tips: Om du är den enda användaren i din butik (eller om du använder ett delat butikskonto) så tilldelas uppgiften automatiskt till dig och kan inte avsättas.

Uppgiften flyttas till Pågående och kommer att synas i avsnittet Tilldelad till mig på din översikt.

Tips: Om en uppgift är tilldelad till någon annan i din butik/grupp kommer du inte att kunna fortsätta med denna uppgift.

Tilldela en uppgift till någon annan i din butik/grupp

Om du föredrar att tilldela en uppgift till någon annan, välj Vidarebefordra och du kommer att kunna tilldela den till en av dina kollegor.

Ta bort tilldelningen av en uppgift

Om du har tagit upp en uppgift men ännu inte slutfört den och du vill ta bort tilldelningen av den från dig själv, öppna uppgiften och välj Ta bort tilldelning. Uppgiften kommer sedan att vara tillgänglig för andra användare i din butik/grupp att ta över.

Observera: Om en uppgift tilldelas dig kan endast du ta bort tilldelningen av uppgiften från dig själv.


Fick du hjälp?