Frontline Portal - Kommentarer

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Kommentarer

När du skapar eller använder resurser i Frontline Portal har du möjlighet att kommunicera med dina kollegor genom kommentarer.

Formatera din text

När du skriver din kommentar kan du formatera din text med hjälp av följande verktyg:

  • Brödtext: Du kan formatera din kommentar med olika rubriker.
  • Kursiv eller Fetstil: Välj om din text ska vara kursiv eller fetstil genom att använda T-ikonen i kommentarsfältet eller genom att använda standardkommandon som CTRL/CMD + I eller CTRL/CMD + B
  • Citat: Du kan lägga till citat i din kommentar för att framhäva något.
  • Oordnad lista: Du kan lägga till punkter i oordnad lista i din kommentar.
  • Ordnad lista: Du kan lägga till punkter i ordnad lista i din kommentar.
  • Lägga till länkar (URL:er) i en kommentar: Du kan lägga till länkar (URL:er) i dina kommentarer i Frontline Portal. För att lägga till en länk i en kommentar markerar du texten i din kommentar som du vill länka, trycker sedan på kedjeikonen, lägger till URL:en och klickar på Bekräfta. Om du vill ta bort eller redigera din länk utan att ta bort hela din kommentar trycker du på Pennikonen, tar bort den länkade delen av din kommentar och trycker på Spara.

  • Lägga till bilagor: Du kan lägga till bilagor som bilder eller GIF:ar till dina kommentarer genom att trycka på gemikonen.
Redigera en kommentar

Du kan redigera din befintliga kommentar(er) genom att hålla muspekaren över den och sedan trycka på pennikonen. När du är klar med redigeringen, tryck på Spara.

Ta bort en kommentar

Du kan ta bort din befintliga kommentar(er) genom att hålla muspekaren över den och sedan trycka på papperskorgen. Om du tar bort en kommentar går den inte att återställa. Tryck på Ta bort för att bekräfta.


Fick du hjälp?