Frontline Portal - Formulärshanterare.

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Formbiblioteket

Formbiblioteket innehåller alla publicerade formulär som du har tittat på eller använt.

Formulär kan användas av olika roller på olika sätt:

  • HQ / Fälthandledare: Använd Formbiblioteket för att utforska alla inlämningar från varje formulär från de butiker du övervakar.
  • Butiks användare: Använd Formbiblioteket för att komma åt de formulär som du behöver använda/skicka in.
Du kommer att se en röd pricknotifiering på höger sida av inlämningen, vilket indikerar att den behöver granskas eller att ett formulär kan ha skapats nyligen för en butik att granska och/eller använda.

Samlingar

Klicka på Formbibliotek > för att visa Samlingar, som förutom Formbiblioteket innehåller följande avdelningar.

Inlämningar

Inlämningar innehåller alla formulärinlämningar som du eller medlemmar i din grupp/butik har fyllt i och skickat in (eller som håller på att fyllas i och skickas in).

Vanligtvis kommer Inlämningar bara ha innehåll för användare som skickar in formulär, till exempel butiks användare istället för HQ användare.

Ej publicerade

Ej publicerade innehåller alla utkast till formulär som du avser att publicera för andra (till exempel butiker) att fylla i och skicka in, men som du fortfarande håller på att skapa.

Vanligtvis kommer opublicerade att ha innehåll endast för användare som skapar och publicerar formulärsmallar för andra att fylla i - till exempel huvudkontorsanvändare snarare än butiks användare.

Arkiverade

Arkiverade innehåller alla formulär som du har arkiverat eftersom de för närvarande inte behövs.


Fick du hjälp?