Frontline Portal - Se engagemang på en berättelse

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Att se engagemang för berättelser ger insikt i hur berättelsen når hela publiken. Det kommer också att öka tvåvägskommunikationen med publiken och kommer att:

  • Hjälpa dig att förstå om dina anställda tittar på en berättelse flera gånger, vilket indikerar att den borde vara kortare eller tydligare.
  • Detta hjälper också till att visa vilka berättelser du bör skapa, beroende på engagemanget.

Du kan enkelt se anställdas engagemang i berättelser. Klicka på Berättelser > Berättelse > Visa engagemangsstatistik.


Fick du hjälp?