Frontline Portal - Berättelseöversikten

Uppdaterad av Victor Jespersen

För att se översikten för Berättelser, klicka på Berättelser så kommer du att se alla berättelser. På skaparnivå kommer du att se alla berättelser, och på butik/gruppnivå kommer du att se alla berättelser som delats med dig.

Flöde

Om du klickar på Flöde kommer Samlingar-fönstret att visas på höger sida av skärmen.

Som skapare kommer följande alternativ att vara synliga i Samlingar-menyn:

Flöde: Detta är alla berättelser i din översikt.

Utkast: Du kan se dina utkast samt utkast från andra skapare så att du kan samarbeta.

Schemalagd: Du kan se en berättelse som har skapats och publicerats med ett framtida datum.

Skickad: Du kan se alla berättelser som redan har skickats.

Arkiverad: Du kan se alla berättelser som har arkiverats.

Filter

Du kan filtrera efter prioritetsnivå, olika kategorier eller publiceringsdatum när du söker efter en viss artikel.

Tips: För att lära dig mer om hur du skapar en berättelse, klicka här.


Fick du hjälp?