Frontline Portal användarrättigheter

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Konfigurering av åtkomsträttigheter i Frontline Portal är en viktig process som säkerställer att användare har lämpliga behörigheter för att få tillgång till specifika funktioner eller information. Genom att finjustera åtkomstprivilegier kan du förbättra säkerheten och optimera användarupplevelsen, vilket främjar en sömlös och kontrollerad miljö inom Frontline Portal.

Gatekeeper / fulla rättigheter

Dessa användare kan utföra följande åtgärder enligt deras grupps position i den organisatoriska hierarkin (med andra ord, de kan dela innehåll med användare och grupper under dem):

 • Skapa och skicka uppgifter
 • Visa, redigera, skicka utkast till uppgifter skapade av andra användare i deras grupp
  • Detta inkluderar godkännande av uppgifter som skickats in av Inlämnar-användare
 • Ladda upp filer
 • Skapa och dela mappar
 • Skapa och skicka berättelser
 • Skapa och publicera event
 • Skapa och publicera formulär

Inlämnare

Dessa användare kan:

 • Skapa uppgifter men inte skicka ut dem.
 • Uppgifter som skapats måste godkännas för sändning av användare med gatekeeper / fulla rättigheter

Dessa användare kan inte:

 • Ladda upp filer eller skapa mappar

Tittare

Dessa användare kan inte:

 • Skapa nytt innehåll. Dessa användare har inte åtkomst till + -knappen.
Fortsätt läsa mer om komma igång med Frontline Portal.


Fick du hjälp?