Frontline Portal - Automatisk utloggning FAQ

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Q: Frontline Portal loggade ut mig när jag var på min dator, inte min företagsinloggning och inte med SSO. När sker automatisk utloggning?

A: När du loggar in på Frontline Portal via datorn skapas en fristående sessionscookie (så om du uppdaterar sidan är du fortfarande autentiserad). Denna cookie löper ut efter 1 timme.

Q: Finns det en utloggningstimer när man använder Frontline Portal via Quinyx mobilappar?

A: Om någon är inloggad via SSO i Quinyx mobilappar följer den SSO:ns timerinställningar. När man loggar in via SSO skickas ett uppdateringstoken som är giltigt i 30 dagar.

Om någon är inloggad med ett lösenord följer det Quinyx timerinställningar som finns i Grupphantering > Avancerade enhetsinställningar > Inställningar.

Observera att det ovanstående svaret antar att du är en allt-i-ett-kund och inte använder Frontline Portal som din enda produkt. Om du är en fristående användare och använder Frontline Portal via mobila enheter gäller inställningarna från webbläsarversionen av produkten.
Läs mer om Quinyx utloggningstimer här.


Fick du hjälp?