Frontline Portal - Avbryta och flytta uppgifter

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du kan avbryta en uppgift som du har skickat (eller som har skickats av någon annan i din grupp/butik).

Att avbryta en uppgift markerar den som avbruten för de mottagare som ännu inte har slutfört den. Avbrutna uppgifter kan hittas i avsnitten Klart eller Alla i din översikt. Innehållet och all annan information relaterad till uppgiften och aktiviteten kommer att behållas för framtida referens.

När du avbryter en uppgift kan du välja om du vill lägga till ett ytterligare meddelande.

Alla avbokningar kommer att utlösa en notifikation i applikationens notifikationscenter.

Observera att du också kan avbryta uppgifter för enskilda mottagare via Uppdelningsvyn.

Flytta till Klart

Du kan flytta en uppgift till avsnittet Klart. Att flytta till Klart gör att du kan flytta uppgiften till avsnittet "Klart" utan att påverka slutförandestatusen och utan att utlösa en e-postnotifikation.


Fick du hjälp?