Quinyx Engagement

Uppdaterad 10 months ago av Johannes Nordman

Pulse

Iden med Pulse är att chefer kan skicka ut korta frågor till anställda för att se hur glada och engagerade de är på sitt jobb. Frågorna kommer att generera en push notifikation som kan besvaras snabbt och enkelt utan att störa den anställde. Pulse frågorna kan enbart skapas via våra mobilappar och uppsättningen av frågorna är snabb och enkel med ett flexibelt sätt att välja vem som ska få specifika frågor.

Manager flow

 1. Chefen kan nu komma åt en ny tab som kallas "Pulse" där han/hon kan skapa frågor tillsammans med ett av följande svarsalternativ: en 5 gradig skala av smileys eller en 5-gradig skala bestående av siffror 1-5 där mottagaren får välja vilken som passar bäst som svar på frågan. Det är möjligt att skicka upp till 3 frågor i 1 Pulse.
 1. Chefen kan välja vilka delar av företaget som frågan ska skickas till, det kan exempelvis vara en specifik enhet, avdelning, personalkategori eller anställda. Vilka personer chefen kan skicka frågan till följer samma logik som de personer chefen kan se skift för i schemat, en lokal chef kan exempelvis skicka en pulse fråga till alla anställda i dennes enhet och en avdelningschef till alla i sin avdelning.
 2. Innan chefen skickar ut Pulse frågan har han/hon möjlighet att välja ett tidsspann som definierar när Pulse frågan skickas ut och hur lång tid de anställda har att besvara frågan innan den avslutas och resultatet samlas in.
 3. Chefen kan även välja om svaren för Pulse frågan ska vara anonyma eller inte, detta kommer att visas klart och tydligt för den anställda som svarar på frågan "Ditt svar är anonymt" om denna inställning appliceras exempelvis. Det finns även en inställning som gör att åtminstone 5 personer måste besvara en fråga för att resultatet ska klassificeras som anonymt, annars kommer svaren inte att visas. Om en Pulse fråga inte skickas ut anonymt så kommer detta vara tydligt för alla anställda som får frågan och vi kommer att visa namnen på alla som besvarat frågan tillsammans med svaret som dom valt. Vi kommer även att visa upp det genomsnittliga svaret för hela enheten på samma sätt i gör för anonyma Pulse frågor.
 4. När frågan skickats ut kan chefen följa alla frågor som har skickats och se hur många som har besvarat frågorna. Chefen har här möjlighet att skicka ut en påminnelse till alla anställda som inte besvarat frågan ännu. Denna funktion har en cooldown inställning för att man av misstag inte ska skicka ut flera påminnelser.
 1. När tidsspannet för Pulse frågan har löpt ut kan chefen välja att ladda ner resultatet inuti frågan och då kommer ett CSV dokument att skickas till hans/hennes email adress som registrerats i systemet. När chefen klickar på "ladda ner resultat" presenteras chefen med tre alternativ på hur resultatet ska visas: 1. Per enhet och avdelning 2. Dela per enhet 3. Visa bara total. Visa bara total är ett bra alternativ om pulsen är anonym och många enheter eller avdelningar har färre än 6 svarande. Om frågan har skickats ut till en större del av organisationen, exempelvis en region så kan man se ett genomsnittligt betyg för alla enheter/avdelningar i dokumentet om man genererar rapporten per enhet och avdelning. Man kan även se alla individuella betyg.
 2. Vilka som har tillgång till att skicka ut Pulse frågor styrs av rättigheter som kan hittas under "inställningar" - rättigheter" i classic.

Detaljinformation

 • Om du väljer att skicka ut en påminnelse så kommer denna enbart skickas till de som inte besvarat Pulse frågan än.
 • När chefen klickar på "ladda ner resultat" för en avslutad Pulse fråga så skickas resultatet automatiskt till den emailadress chefen har registered i systemet.
 • Resultaten kommer att samlas och skickas i en CSV fil som sedan kan importeras till exempelvis excel.
 • Skapa och schemalägg flera pulsar på samma gång & ändra framtida pulsar
  • Det är möjligt att sätta upp att en specifik pulse ska upprepa sig och skapas för att bli utskickad var X dag, vecka eller månad exempelvis. När du skapar den första pulsen och ställer in att den ska upprepa sig kommer det att skapas en ny pulse för varje upprepningstillfälle som du väljer med exakt samma inställningar som orginalpulsen - frågorna, inställningarna för pulsen och mottagarna. Vi har även implementerat möjligheten att ändra och ta bort de framtida pulsarna du skapat fram tills dom går live.

Anställdas flöde

 1. De anställda har en specific tab i menyn där dom kan hitta alla Pulse fårgor som skickats till dem och som de kan besvara. Om du har en ny Pulse fråga indikeras detta med en "1" på Pulse i menyn för att tydliggöra att det kommit en ny fråga.
 2. När en Pulse fråga har skickats ut till en anställd så får han/hon ett Qmail som genererar en push notifikation med information att denna fråga kan besvaras. 
 3. När den anställde svarat markeras frågan som klar.

Badges/Recognition

I många appar är det möjligt att ta emot och skicka badges som en belöning för positiva handlingar. En användares badges visas upp öppet i hela appen så att alla användare kan se dem. Vår ide är att tillåta användare att belöna sina kollegor med badges och i framtiden att ha system styrda badges som automatiskt tilldelas när för positivt beteende. Recognition är en specifik modul inuti Quinyx appen.

Badges från kollegor

Alla användare kan belöna sina kollegor med en av våra tre badges, det kan exempelvis vara för att någon är en bra kollega eller för att dom hjälpt dom genom att ta ett skift eller liknande. När man belönar en kollega med en badge så kan man skriva en kort motivering till varför man tilldelar badgen.

 • Alla har just nu möjligheten att tilldela dessa tre badges:
  • Superkollega
  • Problemlösare
  • Game changer
 • Man kan enbart skicka en specifik badge till en kollega en gång i månaden för att undvika en badge inflation och alla badges mer värdefulla. När man skickat en badge och sedan går tillbaks för att skicka på nytt visas det tydligt vilka badges som är tillgängliga och vilka som har en cooldown tid och hur lång tid det är kvar tills man kan skicka badgen igen.
 • En användare kan få samma badge från flera olika olika kollegor, om detta händer kommer detta att tydliggöras i badges modulen genom "Problemlösare x3" för att indikera att denna personen fått denna badge 3 gånger. Man kan se att kollegor har fått badges genom en liten ikon i profilbilden som indikerar att man fått en badge.

Vad händer när någon får en badge?

 • Användaren får en push notifikation med ett tillhörande Qmail som förklarar vad dom fått.
 • En indikation om att man fått en badge visas i ens profilbild i hela appen, exempelvis i schemat och fliken kollegor.

Inställningar

 • Anställda kan slå av Badges funktionen inuti modulen om dom inte vill delta, funktionaliteten är påslagen som standard.
 • Anställda kan ta bort enskilda eller alla badges om dom vill bli av med dom.


Fick du hjälp?