Frontline Portal - Admin sida för sparade målgrupper

Uppdaterad av Victor Jespersen

Du kan filtrera och söka på adminsidan för sparade målgrupper. Sparade listor filtreras efter följande kriterier:

 • Grupptyp: Vilken som helst grupp typ som finns tillgänglig för denna klient. Klienter kan ha olika grupp typer, till exempel "Distrikt" eller "Butik", men det kan också vara "Lager" eller "Huvudkontor". Om den valda grupp typen används i målgruppen, visas den sparade målgruppen.
 • Rolltyp: Vilken som helst roll typ som finns tillgänglig för denna klient. Även om "roll typ" används här, är detta faktiskt "Jobb beskrivning" i nuvarande terminologi. Om den valda roll typen används i målgruppen, visas den sparade målgruppen.
Beständighet enligt befintlig logik: Om du lämnar Adminsidan för målgrupper och kommer tillbaka, återställs du till standardinställningen (inga filter och sorterat efter nyaste skapade datum).

Filter

Grupp och rolltyp
Skapad av mig

Du kan filtrera till de listor du har skapat genom att lägga till en kryssruta liknande den som används för filer för dina egna uppladdningar. Detta är en kryssruta som, när den är markerad, filtrerar listan över sparade målgrupper så att endast de som den aktuella användaren själv har skapat visas.

Detta gäller för den sparade målgruppslistan i Adminsidan för målgrupper (den utökade sparade målgruppslistan), men gäller också för den sparade målgruppslistan som används i Audience Splash (när en användare väljer att se alla sparade målgrupper) och i metodsäljaren/Lägg till-flödet (när en användare väljer att lägga till från sparade målgrupper).
 1. I filtervyn markerar du checkrutan Skapad av mig och klickar på Tillämpa för att se dina egna sparade målgruppslistor.
 2. Du kommer nu bara att se sparade målgruppslistor som du har skapat.

Sök

Du kan söka efter olika typer av information.

Sök efter grupp/rolltyp

När du lägger till grupp/rolltyper i din målgrupp efter metodväljaren kan du söka i listan när du väljer vilka grupp- eller rolltyper du vill ha. Detta sparar tid när du har långa listor och vet exakt vad du letar efter.

Sökfältet fungerar som vilket annat sökfält som helst, men det gäller dessa listor.

Grupptyp

 1. I målgruppsväljaren klickar du på plusikonen för att lägga till mottagare i din målgrupp och fortsätter till visningen för valmetod.
 2. I metoden väljer du Efter grupptyp för att lägga till mottagare efter grupptyp.
 3. Genom att använda sökfältet i grupptypsväljaren kan du söka efter specifika nyckelord för att begränsa listan över tillgängliga grupptyper som dina mottagare.
 4. Om din sökning inte ger några resultat kommer listan att vara tom.

Rolltyp

 1. I Målgruppsväljaren, klicka på plusikonen för att lägga till mottagare till din målgrupp och fortsätt till visningen för valmetod.
 2. I metoden väljer du Efter rolltyp för att lägga till mottagare efter rolltyp.
 3. Genom att använda sökfältet i roll typ väljaren kan du söka efter specifika nyckelord för att begränsa listan över tillgängliga roll typer som dina mottagare.
 4. Om din sökning inte ger några resultat kommer listan att vara tom.

Skapa en ny målgrupp

Du kan skapa en ny målgrupp på administratörssidan Saved Audience genom att följa dessa steg:

 1. Välj Skapa ny knappen längst ned på skärmen.
 2. Välj mottagare för målgruppen.
 3. Välj Bekräfta mottagare knappen.
 4. Välj alternativ för synlighet.
 5. Välj Spara ny knappen.
 6. Ge den nya målgruppen ett namn.
 7. Välj Skapa knappen.
Du kan ändra alla inställningar efter att du har skapat en målgrupp.
Du kan klicka här för att läsa om metoderna för val av mottagare.
Du kan klicka här för att läsa om synlighetsalternativen.

Redigera sparade målgrupper

På administratörssidan för Sparade målgrupper kan du redigera befintliga sparade målgrupper. Du gör det genom att välja pennikonen till höger om mottagarens fält i vyn på adminsidan för Sparade målgrupper.

Lägg till mottagare i befintliga sparade målgrupper

Du kan lägga till fler mottagare i en befintlig målgrupp genom att välja plusikonen längst ner till höger.

En sidopanel visas där du kan välja mottagarvalsmetoder. Därefter kan du välja vilken mottagare du vill lägga till i den sparade målgruppen och bekräfta ändringen genom att välja knappen Bekräfta längst ner till höger.

Du kan klicka här för att läsa mer om de olika mottagarvalsmetoder.
Ta bort mottagare från befintliga sparade målgrupper

Du kan välja vilken mottagare som ska tas bort genom att markera kryssrutan till höger om mottagarens namn och välja knappen Ta bort vald längst ned i mitten av skärmen.


Fick du hjälp?