Frontline Portal - Kalendervy

Uppdaterad av Victor Jespersen

Kalendervyn är ett enkelt, visuellt sätt att se alla tidskritiska aktiviteter (till exempel uppgifter med förfallodatum). Butiker kan mycket snabbt se vilka uppgifter som är aktuella och när dem behöver vara klara.

Detta ger en överblick över hur mycket regioner och butiker har att göra vid en viss tidpunkt.

Att komma åt kalendern

Från din översikt, välj Kalender-ikonen för att byta till kalendervyn.

  • Alla dina vänstermenyer, filter, sökningar och organisatoriska nedborrningar är fortfarande tillgängliga i denna vy.
  • Klicka på ett förenklat uppgiftskort för att se mer detaljerad information om en viss uppgift.
  • Flytta mellan veckor via vänster och höger pilar.
  • Denna vecka-knappen tar dig tillbaka till den aktuella veckan.


Fick du hjälp?