Hur räknas övergången till sommartid i Quinyx?

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Sommartid (Daylight saving time, DST), även kallad daylight savings time eller helt enkelt daylight time (USA, Kanada och Australien) och sommartid (Storbritannien, Europeiska unionen och andra), är ett sätt att tidigarelägga klockorna (vanligtvis med en timme) under de varmare månaderna så att mörkret infaller vid en senare tidpunkt.

Den typiska tillämpningen av sommartid är att ställa klockorna en timme framåt på våren ("spring forward") och ställa klockorna en timme bakåt på hösten ("fall back") för att återgå till normaltid. Resultatet är en 23-timmarsdag på senvintern eller tidig vår och en 25-timmarsdag på hösten.

Sommartid

Den sista söndagen i mars klockan 03:00 (detta är centraleuropeisk tid och varierar beroende på inställningar för din tidszon i din enhet. Mer information finns här.) flyttas klockan fram en timme.

På grund av detta kommer alla anställda med en aktiv tidsstämpling som överlappar DST-omställningen (02:00 och 03:00) att få en timme borttagen från sin totala skift- eller stämplingstid.

Som en konsekvens av att dagen är en timme kortare, dvs att 02:00-02:59 inte existerar, kan skift, stämplingar och frånvaro i Quinyx inte börja eller sluta mellan 02:00-02:59 under natten vid övergång till sommartid.

Timmen mellan 02:00-02:59 är exkluderad från alla beräkningar i Quinyx, så om en anställd arbetar under den tiden kommer inte timmen mellan 02:00-02:59 att räknas någonstans i Quinyx.

Exempel: en anställd arbetar mellan 01:00 och 08:00. Alla andra dagar på året räknas det som 7 timmar, men under natten då sommartiden ändras är det 6 timmar.

Observera att om det finns en paus som börjar och slutar mellan 02:00-02:59 i grundschemat och den rullas ut dagen för sommartidsändringen, så kommer pausen att tas bort

Vintertid

Till skillnad från sommartid, då en timme tas bort, läggs en timme till under vintertid. Som en följd av detta kommer alla skift eller slag som överlappar 02:00 - 03:00 under den sista söndagen i oktober (detta gäller för centraleuropeisk tid och varierar beroende på inställningarna för din tidszon för din enhet. Mer information finns här.) kommer automatiskt att få en extra timme tillagd.

Exempel: en anställd arbetar mellan 01:00 - 08:00. Alla andra dagar på året räknas detta som 7 timmar, men under natten då vintertiden ändras är det 8 timmar.

Undantag

Alla stämplingar som inträffar mellan 02:00 och 03:00 (d.v.s när växlingen till vintertid sker) kommer Quinyx att beräkna som vanligt, alltså starttid minus sluttid.

Exempel: En instämpling sker vid 02:30 och utstämpling vid 05:30 kommer att räknas som 3 timmar. Detta beror på att Quinyx ser alla stämplingar mellan 02:00 - 03:00 som den "andra" förekomsten av 02:00 - 03:00 under bytet av sommartid.


Fick du hjälp?