Filtergrupperingar och deras fält i Grundschema

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Läs mer om hur du hittar och använder olika filter i Grundschema här.

Filtergrupperingar och deras fält i Grundschema

När du tillämpar filter på ett grundschema för att ange vad som ska visas/inte visas har du olika filterfält att välja mellan. Nedan finns en fullständig lista över filterfält, vilken filtergruppering varje fält tillhör och en beskrivning av vilka regler som gäller för det.

Filtergruppering

Fält

Beskrivning

"Alla" val

Personer

Anställd

Det här fältet filtrerar på anställda med en roll i gruppen. I rullgardinsmenyns värdefält kan du hitta den anställde du letar efter genom att söka efter: endast den anställdes namn, endast den anställdes anställningsnummer eller den anställdes namn och anställningsnummer.

Det här fältet tillämpar eller-logik, vilket innebär att om du väljer flera anställda kommer grundschemat att visa alla dessa anställda.

Ja

Personer

Hemmaenhet

Det här fältet innehåller hemmaenheterna för de anställda som har en roll i den grupp som för närvarande är vald i Quinyx.

Fältet tillämpar eller-logik, vilket innebär att om du väljer flera enheter från rullgardinsmenyn kommer grundschemat att visa alla anställda vars hemmaenhet motsvarar någon av dessa enheter.

Ja

Personer

Rapportera till

Här kan du filtrera på anställda som har definierat "rapporterar till" (Personer > Medarbetaruppgifter > Avancerade uppgifter > Rapporterar till) genom att välja den chef som den anställde ska rapportera till i rullgardinsmenyn.

Fältet tillämpar eller-logik, vilket innebär att om du väljer flera chefer i rullgardinsmenyn kommer grundschemat att visa alla anställda som är inställda på att rapportera till någon av dessa chefer.

Ja

Personer

Avdelning

Det här fältet filtrerar på anställda som tillhör en viss avdelning. En anställd tillhör en avdelning om den anställde har en roll direkt i den avdelningen på något av datumen i den aktuella perioden för ditt basschema.

Själva rullgardinsmenyn innehåller endast avdelningar där minst en anställd har en direkt roll på något av datumen i den aktuella perioden.

Detta fält tillämpar eller-logik, vilket innebär att om du väljer flera avdelningar från rullgardinsmenyn kommer grundschemat att visa alla anställda som har en roll direkt i någon av dessa avdelningar.

Ja

Personer

Personalkategori

Filtrera anställda efter personalkategori.

Den här rullgardinsmenyn i fältet innehåller alla personalkategorier som konfigurerats på organisationens Quinyx-konto.

Det här fältet tillämpar eller-logik, vilket innebär att om du väljer flera chefer i rullgardinsmenyn kommer grundschemat att visa alla anställda som är inställda på att rapportera till någon av dessa chefer.

Ja

Personer

Avtalsmall

Det här fältet filtrerar anställda baserat på vilken avtalsmall deras avtal använder. Om en anställd har flera aktiva avtal som i sin tur använder olika avtalsmallar kommer den anställde i fråga att visas som ett resultat av filtrering på någon av dessa avtalsmallar.

I den här rullgardinsmenyn visar Quinyx endast de avtalsmallar som används av minst ett aktivt avtal för minst en anställd som visas under den aktuella perioden.

Eller-logik gäller i detta fält. Det innebär att om du väljer flera avtalsmallar i rullgardinsmenyn visas alla anställda som har minst ett giltigt avtal (under den aktuella perioden) som använder någon av de valda avtalsmallarna.

Ja

Personer

Färdigheter

Det här fältet filtrerar anställda utifrån vilka färdigheter de har.

I den här rullgardinsmenyn visas alla färdigheter som finns på ditt företags Quinyx-konto. Observera att Quinyx visar alla färdigheter oavsett färdigheternas utgångsdatum. Om till exempel endast en anställd har en viss färdighet, men färdigheten för den anställde har löpt ut före den aktuella perioden, kommer den fortfarande att visas i rullgardinsmenyn. Om den väljs skulle dock 0 anställda visas.

Eller-logik gäller för detta fält. Detta innebär att om du väljer flera färdigheter visas endast de anställda i ditt grundschema som alla har alla dessa färdigheter.

Ja

Personer

Anställd har

Detta är ett av de mest kraftfulla filterfälten i Quinyx. Fältet gör det möjligt att filtrera anställda baserat på statusen för grundschemat med hjälp av följande olika filtreringsalternativ:

  • Objekt i schemat: Visar anställda som har minst ett objekt (skift, uppgift, otillgänglighet) i schemat under den aktuella perioden - oavsett om objektet visas eller inte enligt de aktuella valen i andra filterfält. Observera att alternativet "Poster i schemat" väljer alla schemaläggningsobjekt som anges inom parentes ovan i ett svep.
  • Tomt schema: Visar anställda som inte har något schemaobjekt överhuvudtaget (skift, uppgift, otillgänglighet) i schemat under den aktuella visningsperioden.
  • Objekt i aktuell vy: Visar anställda som har minst ett schemaobjekt (skift, uppgift, otillgänglighet) i den aktuella vyn. Detta gör det möjligt för dig att inte visa anställda med "tomma rader" när de inte är relevanta för dig.
  • Skift: Visar anställda som har minst ett skift under den valda perioden.
  • Uppgift: Visar anställda som har minst en uppgift under den valda perioden.
  • Inte tillgänglig: Visar anställda som har minst en otillgänglighet under den valda perioden. Obs: Eftersom Grundschema inte innehåller datum är otillgänglighet enligt avtal den enda typen av otillgänglighet i Schema som är valbar i Grundschema.
  • Eller-logik gäller i fältet för tillfället, vilket innebär att om du väljer flera alternativ kommer grundschemat att visa alla anställda som matchar något av dessa alternativ.

Nej

Skift

Skifttyp

Det här fältet filtrerar på skift som är av en viss skifttyp.

Fältets rullgardinsmeny innehåller alla skifttyper som finns på kontot och visar deras färg samt start- och sluttider.

Eller-logik gäller i det här fältet, vilket innebär att om du väljer flera alternativ kommer grundschemat att visa alla skift som tillhör någon av dessa typer.

Ja

Skift

Avdelning

Det här fältet filtrerar på skiften som äger rum i en viss avdelning.

Den rullgardinsmeny som finns i detta fält innehåller alla avldeningar för den aktuella enheten. Observera att fältet Skift > Avdelning inte finns när en avdelning, till skillnad från en enhet, är vald i Quinyx gruppväljare.

Eller-logik gäller i detta fält, vilket innebär att om du väljer flera alternativ kommer schemat att visa alla skift som äger rum i någon av dessa avdelningar.

Ja

Skift

Status

Det här fältet filtrerar skiften beroende på om de är tilldelade eller ej tilldelade. Därför har rullgardinsmenyn endast två värden.

Eller-logik gäller för detta fält.

Nej

Uppgifter

Typ

Det här fältet filtrerar uppgifter som tillhör en viss uppgiftstyp.

Fältets rullgardinsmeny innehåller alla uppgiftstyper som finns på kontot och visar deras färg samt start- och sluttider.

Eller-logik gäller i det här fältet, vilket innebär att om du väljer flera alternativ kommer schemat att visa alla uppgifter som tillhör någon av dessa typer.

Ja

Uppgifter

Avdelning

Det här fältet filtrerar på uppgifter som utförs i en viss avdelning.

Rullgardinsmenyn för detta fält innehåller alla avdelningar i den aktuella enheten.

Eller-logik gäller i detta fält, vilket innebär att om du väljer flera alternativ kommer schemat att visa alla uppgifter som äger rum i någon av dessa avdelningar.

Ja

Uppgifter

Status

Det här fältet filtrerar uppgifter beroende på om de är tilldelade eller ej tilldelade. Därför har rullgardinsmenyn endast två värden.

Eller-logik gäller för det här fältet.

Nej

Du kan alltid söka efter filteralternativ. Om du till exempel vill söka efter en viss skifttyp kan du söka efter namnet på den skifttypen direkt i rullgardinsmenyn för filter.


Fick du hjälp?