Organisation

Uppdaterad 17/4/20 av Leigh Hutchens

Organisation

Här lägger du till eller tar bort personer från en grupp. En grupp definieras som domänen, ett distrikt, en enhet eller en avdelning. En person som tillhör en grupp i Quinyx kallas för en medlem. När du lägger till en medlem väljer du vilken roll personen ska ha, och från vilket datum den rollen är aktiv. Du kan också ange ett slutdatum för att den personen ska tas bort från den gruppen på det valda datumet.

En person kan ha tillgång till flera grupper samtidigt. När en person har tillgång till flera grupper kan han / hon klicka på pilen bredvid gruppnamnet (övre högra hörnet) för att växla mellan de olika grupperna som han eller hon har tillgång till.

Lägg till en person i en grupp genom att följa dessa steg:
  • Klicka på den grupp du vill lägga till en person i
  • Sidopanelen kommer att öppnas på höger sida och du kommer se de nuvarande medlemmarna (och ärvda medlemmar i gruppen) och den roll de har:

  • Klicka på lägg till medlem
  • En lista över anställda kommer nu att laddas
  • Här kan du scrolla ner för att hitta den anställde du letar efter. Du kan också söka efter anställdas namn eller anställningsnummer:

  • Klicka på medarbetarens namn
  • Välj den roll du vill att medarbetaren ska ha i den här gruppen
  • Om rollen i denna grupp ska ha ett slutdatum väljer du det i datumväljaren
  • Klicka på OK:

Den personen kommer nu att vara medlem i den valda gruppen med den valda rollen.

Det finns två typer av medlemmar i en grupp:

Medlem - En medlem i en grupp är en person som har lagts till en viss grupp.

Ärvd medlem - Om en person läggs till i en grupp kommer personen att bli medlem i den gruppen, men dessutom en ärvd medlem av alla grupper under den gruppen i det hierarkiska trädet. Rättigheterna som definieras på rollen är ärvda nedåt till alla grupper där användaren är ärvd medlem.

Exempel: Anställd A läggs till i gruppen enhet 1 med rollen "Lokal chef". Han / hon kommer då också att vara en ärv medlem i grupperna avdelning B och avdelning C med rollen "Lokal chef".


Fick du hjälp?