Bygg en organisationsstruktur

Uppdaterad 11 months ago av Leigh Hutchens

Att använda företagets organisationsstruktur ger vanligtvis en bra grund när du konfigurerar din konfiguration. Det är dock inte ovanligt att du måste göra några små ändringar för att uppnå de olika behörighetsnivåerna i Quinyx som du vill ha. Därför är det inte nödvändigt för strukturen i Quinyx att återspegla ditt företags faktiska struktur.

Kund

Högst upp i organisationsstrukturen ligger företaget. På högsta nivå i strukturen är kundkortet. Kunden skapas av Quinyx och innehåller till exempel allmänna kontaktuppgifter, definierar vilka moduler som kommer att finnas tillgängliga, om distrikt kommer att användas och hur många användarlicenser som finns enligt avtalet. En person med en roll på kundnivån har access till alla regioner, enheter och avdelningar som finns i uppsättningen.

Region

Under kundnivån har du möjlighet att ställa in regioner som grupperar ett antal enheter.. Distrikt behöver bara skapas om detta gör det lättare och det finns ett behov av att göra det, det är inte en obligatorisk nivå i strukturen. En person med roll på regionnivå har access till alla enheter som ligger under regionen.

Enhet

Enheter kan ligga direkt under kundnivån eller under en region i strukturen. Enheter definieras ofta som separata fysiska platser i företaget. Det måste finnas minst en enhet för varje kund. Varje enhet kan ha sitt eget schema. En person som har en roll på enhetsnivån har access till den enheten och alla ev. avdelningar som tillhör enheten. Anställda tillhör en enhet, men du har också möjlighet att dela personal mellan enheter om det behövs.

Det kan finnas olika typer av enheter, till exempel:

 • Lager
 • Restaurang
 • Hotell
 • Kontor
 • Call Center
 • Vårdhem
 • Gym

Avdelning

Du kan skapa avdelningar för att separera olika områden eller avdelningar inom en enhet. Avdelning är, som region, en valfri nivå i strukturen. Varje avdelning kan ha ett eget schema.

Exempel på avdelningar i olika typer av företag är följande:

Hotell

 • Reception
 • Rengöring
 • Kök
 • Restaurang
 • Spa

Mataffär

 • Delikatesser
 • Mejeri
 • Frukt och grönsaker
 • Frys
 • Kassa

En fördel med att ha avdelningar är att det underlättar för en chef som bara planerar för sin avdelning.

Se en kort video om organisationsstruktur här . Läs mer om rollhantering här .
Läs mer om att använda API:er relaterade till organisation här.

Video tutorial

Titta på en kort video tutorial för mer information om hur man bygger en organisationsstruktur.


Fick du hjälp?