Integrationsfältlåsning

Uppdaterad 28/6/21 av Leigh Hutchens

Det är möjligt att låsa vissa fält som har data som skickas till dem eller dras från dem för integrationsändamål. Du kanske vill låsa dessa fält så att uppgifterna syns av Quinyx-användare men inte kan redigeras.

Du kan låsa fält som används i:

  • Information om anställda
  • Anställningsavtal

För att konfigurera detta, gå till Kontoinställningar> Integrationer:

Klicka på fältkategorin du vill låsa.

Här kan du se fältnamnet till vänster, du kan växla mellan låsning eller upplåsning per fält i mitten och du kan utföra ett batchlås / upplåsning under markera alla fält:

Om du har låst ett fält förblir det synligt för alla användare, men de kan inte redigera det.

Användare med rollen som Account Manager eller högre är de enda användare som kan åsidosätta integrationslåsning. Fält visas inte låsta för dessa användare.


Fick du hjälp?