Visa, lägg till och redigera lönetyper

Uppdaterad 7/4/21 av Leigh Hutchens

Du kan visa, lägga till och redigera alla dina kontobaserade lönearter.

Lista över lönearter

Navigera till Kontoinställningar> Avtal> Lönearter och klicka på lönearter i menyn till vänster. En lista som innehåller alla lönearter för ditt konto visas:

Listan innehåller fem olika kolumner, och du kan välja att sortera listan på någon av kolumnerna:

  • Anpassat namn: Det anpassade namnet du har angett för lönearten.
  • Anpassad kod: Den anpassade koden du har angett för lönearten.
  • Standardnamn: Quinyx standardnamn för lönearten.
  • Standardkod: Quinyx standardkod för löneart.
  • Senast ändrad: Datum och tid för när lönearten senast ändrades.

Sök efter lönearter

Det är möjligt att söka i listan över lönearter med hjälp av sökfältet högst upp på sidan:

När du börjar skriva i sökfältet markeras sökresultaten i gult:

Du kan söka efter anpassat namn, anpassad kod, standardnamn och standardkod.

 I de kommande utgåvorna kommer vi också att lägga till stöd för att lägga till och redigera lönearter.

Lägg till löneart

Gå till listan över lönearter genom att gå till kontoinställningar och klicka på "Lönearter" i menyn till vänster. Du ser listan över befintliga lönearter (läs mer om det här ). För att lägga till en ny löneart, klicka på den gröna knappen "Lägg till löneart" i det övre högra hörnet:

En sidopanel öppnas där du kan konfigurera dina nya lönearter. Det finns en kort beskrivning vid varje fält:

När du är klar med att konfigurera din nya löneart klickar du på spara och lönearten sparas och visas i listan över lönearter.

Redigera lönearter

Gå till listan över lönearter genom att gå till kontoinställningar och klicka på "Lönearter" i menyn till vänster. Nu ser du listan över befintliga lönearter (läs mer om det här). För att redigera en befintlig löneart, klicka på pennikonen till höger om lönearten:

En sidopanel öppnas där du kan redigera lönearten:

När du är klar med redigering av lönearten klickar du på spara så sparas dina ändringar.

 För att kunna lägga till och redigera lönearter behöver du skrivåtkomst till kontoinställningarna. Om du bara har läsåtkomst, kommer du att kunna klicka på pennan, men du kommer bara se data, du kommer inte att kunna redigera den.


Fick du hjälp?