Avtalsmallar

Uppdaterad 2 years ago av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Varje person som ska schemaläggas i Quinyx behöver omfattas av ett avtal. Avtalet kan ses som ett ramverk för bland annat vilka arbetstidsregler som gäller för individen, om medarbetaren är månads- eller timavlönad, medarbetarens arbetstidsmått, beräkningsperiod, anställningsgrad etc. Avtalsmallen styr t.ex. vilka tider/perioder som OB-ersättning ska falla ut, hur övertid ska beräknas för den anställde samt vilka lönearter och frånvaroorsaker som den anställde berörs av. Om man har två olika grupper av anställda som t.ex. har olika OB-perioder eller olika sätt att beräkna hur övertiden ska falla ut, kan man behöva ha fler än en avtalsmall. Arbetstidsregler och andra gällande villkor regleras vanligtvis via kollektivavtal. Kontrollera därför vad som gäller på din arbetsplats!

Skapa avtalsmall

  1. Klicka på fliken Tid.
  2. Välj undermenyn Avtalsmallar.
  3. Tryck på knappen Lägg till.
  1. Överst i avtalsmallen finns olika flikar som behandlar olika inställningar.


Fick du hjälp?