Arv av kostnadsställen

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I Quinyx är det möjligt att välja kostnadsställe manuellt på skift och tidstämplingar. Detta är ett sätt att åsidosätta det kostnadsställe som väljs per automatik enligt logiken för arv av kostnadsställe som används vid uttag av lönefiler och rapporter. Det automatiska ärvda kostnadsstället är synligt under i löneartstabellen på tidkortet. 

Om stämplingen är kopplat till ett skift och kostnadsställe inte har valts manuellt på stämplingen, ska kostnadsstället ärvas i den hierarkiska ordning listat enligt nedan: 

  • Kostnadsställe valt på skift
  • Avdelning som skiftet tillhör
  • Enhet som skiftet tillhör
  • Kostnadsställe valt på den anställdes personalkort
  • Avdelning som den anställde tillhör
  • Enhet som den anställde tillhör

Om stämplingen inte är kopplad till ett skift, kommer kostnadsställe ärvas i följande ordning:

  • Kostnadsställe valt på den anställdes personalkort
  • Enhet som stämplingen tillhör
  • Enhet som den anställde tillhörFick du hjälp?