Rättigheter

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I Quinyx skapar du personalkategorier som du knyter till en roll. Rollerna i Quinyx styr på vilken nivå en medarbetare komma åt Quinyx medans du med hjälp av rättigheter kan styra vad en medarbetare kan göra i Quinyx.

Under Inställningar och Rättigheter hittar du menyn för att göra inställningar.

Screen Shot 2017-07-10 at 14.11.56.png

I den vänstra av de två menyerna bestämmer du för vilken del av Quinyx du gör justeringen. Adminportal, personal-portal, Webpunch eller Mobila enheter.

I den andra väljer du vilken Roll du vill göra justeringen för.

Screen Shot 2017-07-10 at 14.13.20.png

När du har gjort ditt val kommer det dyka upp ett visst antal mappar i vänstra kolumnen. Dessa mappar motsvarar de flikar som finns i Quinyx. För att t ex dölja en hel flik, markera fliken i vänstra kolumnen, bocka ur Synlig och Spara

Du kan välja att stänga av rättigheter för alla med den valda rollen, för alla inom en region, för alla som har rollen på en specifik enhet, för olika personalkategorier eller för utvalda användare genom att välja korrekt radioknapp.

Screen Shot 2017-07-10 at 14.33.52.png

Om du vill göra justeringar av underrubrikerna så går du ner ytterligare ett steg. Här markerar du alltså en rubrik i mittenkolumnen, men sen gör du på samma sätt för att ta bort rättigheten att se underrubriken.

Vissa inställningar kan man välja att göra enbart läsbara, eller att man kan lägga till saker men inte ta bort.

Du gör på samma sätt här. Välj vad rollen ska kunna göra med den valda rubriken och Spara.

Screen Shot 2017-07-10 at 14.28.56.png

TIPS: Skapa en testanvändare för dig själv som du kan logga in med. Ändra personalkategori på test användaren för att logga in i olika roller och se vad den personalkategorin kan se och göra!


Fick du hjälp?