Tabeller - Övertidstyper

Uppdaterad 1 year ago av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. 

I Quinyx finns olika beräkningsmetoder för mertid och övertid. Dessa byggs upp i Inställningar - Tabeller - Övertidstyper och går att anpassas helt utefter era behov. Övertidstyperna läggs sedan in i avtalsmallen via rullistan Välj övertidsmetod. Detta innebär att olika avtalsmallar kan ha helt olika mer- och övertidsberäkningar. 

Kontrollera vilken beräkningsmetod som gäller för din arbetsplats!

Fält

Beskrivning

Kommentar

Namn

Valfritt namn för regeln


Löneart

Vilken typ av lön som ska beräknas: övertid, mertid eller minustid


Arbetstidsmått

Grund för beräkningen av löneart: schema*, nominella timmar, fasta schematimmar*, arbetade timmar, arbetsdagsmodell, nominella timmar deltid, schemalagda timmar, övertid*

Det betyder när lönearten ska ges. Till exempel,1) om lönetyp är övertid och tid ska överstiga schemalagda timmar: 8h då kommer alla stämplade timmar över 8h utgå som övertid 2) Om löneart är övertid och tid ska överstiga nominella timmar, så kommer all stämplad tid över nominella timmar att utgå som övertid

Minska för helgdagar

Minskning av arbetstidsmått enligt inställningarna i helgdagar

Till exempel, om nominella timmar på en månad är 168 och det inträffar en helgdag under perioden reduceras timmarna 8. Resultatet är att nominella timmar är 160 och medarbetaren för övertid utöver det.

Period

Beräkningsperiod, dag, vecka, dagar, månader

Schemalagd period är upprättat i en anställningsavtal / avtalsmall. Kan vara 1 månad, 1 vecka, 2 veckor, 1 dag, 369 dagar etc.

Gränsvärdeperiod/gränsvärde

Angiven lönetyp utgår endast om angiven gräns överskrids.

Till exempel, övertidsregel "Tid överstiger arbetade timmar per dag: 8h" och gränsvärdet är 10h. Det betyder att om medarbetaren arbetar 9h får den inte 1h övertid men om medarbetaren arbetar 10h då får den 2h övertid.

Inkludera i efterföljande

Indikator om övertidstimmar som genereras från vald metod ska ingå i efterföljande metoder. I grund och botten avgör det om medarbetaren ska få betalt flera gånger för samma övertid.

Till exempel, övertidsregler: Tid överstiger arbetade timmar per dag: 8 timmar, Tid överstiger arbetade timmar per vecka: 40 timmar. Om en anställd arbetade över en dag (9 timmar) och under en hel vecka 42 timmar, och om inställningen är urbockad får den 1 tim daglig och 1 timme veckoövertid. Om inställningen är ibockad får den 1 timme dagligt och 2 timmar veckoövertid.

Övertidsnivåer

Typ av värden som ska användas för olika övertidsnivåer: Övertidsschema, Arbetade timmar, Övertidstimmar

Övertidsschema är övertidskartan som är upprättad i avtalsmall eller Inställningar → Övertid. Arbetade timmar och övertidstimmar kan ställas in direkt här och kan definieras efter vilket antal timmar samt vilken typ av övertid som ska ges.

*  Skillnad mellan övertidsmetoder utöver Schema och Schemalagda timmar per dag under valet Arbetstidsmått. 

Schema är om du arbetar utanför dina schemalagda tider. Om övertid genererar komp kan webpunch logga frånvaro om man är sen, minus komp, och sedan plus komp om medarbetaren stannar längre.

Schemalagda timmar är att du måste arbeta totalt mer än antal schemalagda timmar på dagen. Utöver schemalagda timmar kan ses lite mer som flexibla arbetstider. Det är ok att komma för sent, behöver inte spåras, plus komp triggas bara efter att alla timmar på mitt schemalagda skift har loggats.

Grundschema som övertidsmetod: För de av er som fortfarande arbetar i Classic är detta Neo-motsvarigheten till ett fast schema som en övertidsmetod.

Övertidsmetoden i fråga ser till hur mycket schemalagda timmar som kommer från alla anställdas grundschema under den angivna perioden. Detta innebär i sin tur att du kan följa upp huruvida en viss anställd kommer att få övertidsersättning baserat på om arbetstiden överstiger de utrullade timmarna som visas i variabeln Arbetade / utrullade timmar i medarbetarstatistiken.

När det gäller reduktion av helgdagar bestämmer inställningen med samma namn på övertidsmetoden om minskningen på den faktiska helgdagen ska beaktas eller inte. Om inställningen är markerad på övertidsmetoden kommer minskningen att göras med det procentuella belopp som anges på relevant helgdag.

De "stämplingar med matchande fast schema" som finns tillgängliga i Classic kommer inte att ersättas i Neo. Läs mer om detta här.


Fick du hjälp?