Lägg till personer

Uppdaterad 20/10/20 av Leigh Hutchens

Under länken "Personer" ser du en lista av personer som tillhör den grupp som du har valt i grupp-väljaren. I listan med personer så kan du se övergripande information direkt, bland annat namn, anställningsnummer, telefonnummer, mejladress, avtal, färdigheter, enhet, avdelning, roll och status.

Du kan lägga till nya personer genom att klicka på "Lägg till"-knappen. Då öppnas en ny sidopanel där du kan fylla i detaljerad information om personen. Högst upp i "Lägg till person"-panelen finner du de mest använda fälten som standard och några av de fälten måste fyllas i. Dessa indikeras med en röd asterisk.

  • För- och efternamn: Fyll i personens namn.
  • Mejladress: Fyll i personens mailadress. Observera att personer som precis lagts till i systemet kommer få ett välkomstmejl där de erbjuds möjligheten att välja sitt eget lösenord.
  • Anställningsnummer: Fyll i personens anställningsnummer. Klicka på cirkeln med två pilar till höger om det här fältet för att generera ett nytt anställningsnummer.
  • Personalkategori: Använd rullgardinsmenyn för att välja vilken kategori personen i fråga ska tillhöra. Detta valet kommer att avgöra vilka rättigheter personen får i systemet.
  • Hemmaenhet: Om ditt företagets Quinyx-konto består av flera enheter så väljer du här vilken som ska vara den anställdes hemmaenhet.

Avtalsmall och anställningsgrad

Du har också möjlighet att välja vilken avtalsmall och anställningsgrad som ska sättas på det avtal som skapas som standard för personen som du lägger till när du sparar. Detta gör att du inte behöver navigera till avtalsinställningarna om du inte behöver göra några ytterligare förändringar.

Status

I "Status"-fliken har du möjlighet att välja från när personens anställning börjar och när den slutar. Statusen som sätts här reflekteras sen av symbolen som visas i listan med anställda.

  • Passiv: Bocka i den här rutan om personen bör bevaras i systemet, men bör inte vara tillgänglig för schemaläggning samt osynlig i alla listor. Med den här statusen så har den anställde inte egen tillgång till Quinyx. Detta kan exempelvis vara en passande status om en anställd är på föräldraledighet eller om det rör sig om en sommarvikarie. Om du bockar i "Passiv" så kommer en paus-symbol att synas vid den anställdes namn. Observera att du behöver välja att visa inaktiva personer i "Visa"-menyn när du befinner dig i "Personer"-vyn för att dessa ska visas i listan över huvudtaget.
  • Anställd: Bocka i den här rutan om den anställde bör vara tillgänglig för schemaläggning och synlig i listor samt ha egen tillgång till Quinyx. Om du bockar i "Anställd" så kommer en grön bock att visas bredvid den anställdes namn:
  • Observera att om du inte bockar i någon av ovan rutor och "Till"-datumet är satt till ett datum i det förflutna, eller om "Passiv"-rutan är ibockad men "Till"-datumet är satt till ett datum i det förflutna, så kommer detta att tolkas av Quinyx som att den anställde är permanent passiv. Som ett resultat av det här så kommer ett rött kryss att visas bredvid den anställdes namn i listan:

Spara

När du har fyllt i all nödvändig information om personen klickar du på "Spara".

Du kan alltid gå tillbaka och redigera personens information om du skulle behöva det. 


Fick du hjälp?