E-signering

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. 

E-signering är en tilläggstjänst. Anställningsavtal kan skapas, signeras och distribueras digitalt via Quinyx. I avtalsmallen kan du göra inställningar gällande distributionsflödet.

I personalkortet kan det tillkomma extrafält som behöver fyllas i för att komma med i det digitala avtalet.

Under fliken Avtal/tillgänglighet kopplar du rätt avtalsmall till medarbetaren och gör individuella justeringar som lön, datum, anställningsgrad osv.

När allt är ifyllt och du är redo initiera signeringsprocessen klicka på stjärnan under kolumnen E-signera.

Du kan välja att förhandsvisa PDF filen för att försäkra dig om att allt är korrekt. Välj sedan Initiera signeringsprocessen. Systemet skickar avtalet enligt angivet flöde i avtalsmallen.

Timglaset betyder att processen har initierats. Klicka på timglaset för att se var i processen det befinner sig. Du har även möjlighet att återkalla.

En grön bock visar att E-signerings processen är klar och alla parter har signerat avtalet.

Svart bock indikerar att det redan finns ett giltigt avtal för denna person. Du kan under personens avtal och fliken e-signering bocka i att det redan finns ett avtal utanför Quinyx.

Granska avtalet genom att klicka på PDF ikonen.

En blå mapp visar en lista av historiska avtal om det finns fler.


Fick du hjälp?