Översikt

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Översikt en låter dig snabbt se information relaterad till evenemang, bemanning och schemaläggning. Vilken data som visas beror på om du har valt region, enhet eller avdelning i gruppväljaren. Standardwidgetarna är:

 • Uppkommande händelser
 • Bemanning
 • Schemaläggning (det finns ingen titel på denna widget)

Uppkommande händelser

Widgeten Kommande händelser innehåller information om olika händelser som är på väg att inträffa och sorteras efter förekomst i tid, där händelserna närmast i tiden visas först i listan. Följande information visas i denna widget:

 • Födelsedagar
 • Färdigheten går ut
 • Avtalet löper ut
 • Skiftbokningar av obemannade skift
 • Skiftbytesförfrågningar
 • Frånvaroansökningar
 • Begäran om tilldelning för godkännande av chef
 • Begäran om att ta bort tilldelning av skift

Beroende på dina åtkomsträttigheter får endast föremål som tillhör några av ovanstående kategorier visas.

Denna widget visar objekt som äger rum under de kommande fyra veckorna (28 dagar).

Bemanning

Denna widget är inställd för att visa data för aktuell dag, vecka eller månad. Widgeten innehåller ett diagram som visar schemalagda timmar i förhållande till arbetade timmar. Om du väljer den dagliga vyn visas antalet schemalagda och stämplade timmar grupperade efter timmar på dagen. Om du väljer vecko- eller månadsvyn visas samma data men grupperad efter veckodag respektive månad.

Håller du muspekaren över en stapel i diagrammet visas antalet schemlagda vs. arbetade timmar för den timmen eller dagen.

Schemaläggning

Den här widgeten innehåller schemarelaterad information och hämtar data för de kommande fyra veckorna (28 dagar).

I den här widgeten kan du se:

 • Frånvaroansökningar: Antalet frånvaroansökningar räknas för de kommande 28 dagarna.
 • Skiftbokningar att godkänna: Detta är antalet bokade skift och inte antalet skift som de anställda har sökt. Om det till exempel finns ett skift som fyra anställda har ansökt om, visas detta som fyra skiftbokningar och inte som ett. Ansökningar om att inte tilldela ett skift ingår inte i denna beräkning.
 • Obemannade skift: Antalet obemannat skift.
 • Skifttäckning: Skifttäckning anger hur stor andel av alla skift som för närvarande är otilldelade. Formeln som används för att beräkna denna procentsats är: (Antal tilldelade skift /(Antal tilldelade och obemannat skift )) * 100.

Anpassa widgets

Utöver de widgetar som Quinyx visar som standard, kan du visa prognosrelaterade widgets. För att göra detta, gå till Kontoinställningar > Optimiseringsinställningar > Variabelinställningar och tillåt de olika widgetarna i kolumnen Översikt.

Åtkomsträttigheter

Läs gärna mer om Rättigheter för mer detaljerad information om vilka åtkomsträttigheter som krävs för att kunna se specifika objekt i översikten.

Läs mer om Översikt FAQs.


Fick du hjälp?