Inställningar - Enheter

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Skapa Enheter

För att lägga upp en enhet, gå till Inställningar och Enheter. Du kan ha hur många enheter som helst, men det är bara de som har rollen chef som kan se flera enheter om det finns mer än en enhet. En Regionchef kan se alla de enheter som ingår i en region.

Klicka på Lägg till.

Allmänt

Ge enheten ett namn, den första enheten bör vara en huvudenhet. Inställningarna i huvudenheten kommer sedan att vara samma för andra efterföljande enheter som skapas. Du kan även välja region, chef och adress för enheten. Du kan välja hur personalen ska sorteras.

(Max kapacitet används om du använder projektmodulen för att begränsa antal skift som får förekomma samtidigt i schemat för att ej överskrida kapaciteten. Profiler används för att registrera enhetsprofiler som sedan kan appliceras på enheter i enhetskonfigurationen.)

Information

Om enheten ej är huvudenhet så skriv in bolagsinformationen inklusive organisationsnummer. Denna är viktigt för att ta ut rapporter som personalliggare för t.ex restaurangbranschen.

SMS/ Integration

Denna flik används för att styra och anpassa eventuella integrationer mot andra system till exempel för tidsregistrering. Din egen SMS-gateway ställs också in här, om SMS ingår i ert avtal.

I denna flik finner du information om API-nyckel som kan behövas vidare om det skall vara integrationer mellan annat system som lön eller försäljning.

Om sms-tjänst ska finnas: Välj - hämta standardinställningar för SMS- Link Mobility.

Önskas instämpling via mobil lägger man in long- samt latituden här. Sätt en stämplingsradie i meter. När personal loggar in för första gången på appen kommer en nyckel dyka upp på personalkortet, Denna måste du godkänna.

Sök på google maps efter platsen- högerklicka och välj vad finns här. Då kommer du att se latituden och longituden.

Latituden står först och longituden står efter. Latitud är uppåt (norr/söder) och longituden är sidleds (öst/väst).

Tidsregler

Här ställer man in standardtidsregler som skall gälla när man skapar nya avtalsmallar. Du kan även justera tidreglerna per avtal och per individ.

I denna flik kan du även ställa in standard regler för raster under arbetstid, t.ex. Om de räknas som arbetad tid eller eller om de ska dras av, samt minimum och maximum längd på rasten. Även om det finns max skiftlängd som inte får överskridas innan första rasten skall vara schemalagd.

Du kan också här ställa in minsta framförhållning för ändringar i schemat då vissa kollektivavtal har regler kring detta.

Dygnsvila infaller styr mellan vilka timmar systemet beräknar minsta dagliga vila, minsta veckovila, max timmar per dag och max timmar per vecka.

Dygnsbryt styr i sin tur brytet för beräkning av nominell tid, övertid och mertid.

Skift

I denna flik väljer du vilken färg olika typer av skift skall ha. Kryssa i färg från skifttypen för att se färgen som valts på skifttypen.

Om du bockar i Används alltid på lediga skift så kommer standardfärgen orange

finnas på alla lediga, obemannade skift. Du kan även välja en standardsktifttyp. Det betyder att om en medarbetare stämplar in, utan att vara schemalagd, så kommer vald standardskifttyp väljas istället för att det blir en stämpling utan ett skift.

Dagsummeringar

I denna flik kan man välja i vilken ordning man önskar se summeringar på lönekostnad, optimal bemanning, eller prognosvariabler som används för att beräkna optinalbemanning om man använder modulerna Budget och Prognos.

Layout smala skift: Välj vilket fält som ska visas på smala skift

Ladda skift i Schemalagd personal som standard:

Förladda personal-tooltip i Schemalagd personal:

Ladda data i Tid-vyer som standard:

Visa personalkostnader i Schemalagd personal som standard:

Visa personalkostnader i Tid>Tid som standard:

Dölj TID SAKNAS på helgdagar:

Använd personalkostnad:

Funktionalitet

 • Visa IA i veckovy: om du vill att intresseanmälningar ska visas i veckovyn

 • Visa IA i daglig vy: om du vill att intresseanmälningar ska visas i den dagliga vyn.

 • Auto-godkänn skiftbokningar: om du vill tillåta skiftbokningar för personalen, förutsatt att alla krav är uppfyllda för att boka skiftet.

 • Auto-godkänn skiftbyten: om du vill tillåta personalen att byta skift där alla krav uppfylls.

 • Välja vid byten: tillåt om personalen ska kunna välja vem de vill göra ett skiftbyte med.

 • Tillåt bokning på andra enheter: tillåter personalen att boka sig på andra enheter inom samma grupp.

 • Visa historiska skift: tillåter att historiska skift visas under Mitt schema

 • Anonyma skift: välj om skiften som visas under "mitt schema" ska vara anonyma eller om personalens namn skall visas.

 • Förvälj hemmaavdelning: välj om den anställdes/administratörens avdelning ska vara förvald i schemabilderna, detta medför att som standard ska endast egen avdelning visas.

 • Ändringar på frånvaro: välj om det ska gå att utföra ändringar på redan godkända frånvaro.

 • Överlappande frånvaro: välj om det ska kunna finnas överlappande frånvaro.  

 • Välj chef på LA: välj om den anställdes chef automatiskt ska väljas eller om den anställda får välja chef från en lista.

 • Tillåt webbstämpling: Bocka i för att tillåta webbstämpling

 • Undermoduler: kryssa för de undermoduler som ska vara aktiverade på enheten. Tillåt webbstämpling: välj för att tillåta webbstämpling.

 • Radera IA vid skiftbokning: välj om intresseanmälan ska raderas vid bokning av skift.

 • Dölj gamla skift: välj för att dölja medarbetarnas gamla skift i Personalportalen under MittSchema.

 • Visa sim.skift efter publ.datum: välj om simulerade skift ska visas i Personalportalen även för perioder efter schemats publiceringsdatum.

 • Visa frånvaro som standard: välj för att visa frånvaro i schemalagd personal som standard.

 • Skriv ut ändringsblankett vid skiftändring: välj om det ska vara möjligt att skriva ut ändringsblankett vid skiftändring.

 • Undermoduler: Här kan man aktivera vilka undermoduler för Uppgift som ska finnas tillgängliga på enheten

 • Använd anställningsnummer: välj om anställningsnummer ska synas på personalkortet.

 • Tillåt utrullning över stämplade skift: Välj om det ska vara tillåtet att rulla ut fasta scheman över skift med kopplade stämplingar.

 • Kräv pinkod i mobilapp: Kräv att användaren anger en pinkod varje gång de öppnar appen. Användaren kommer att ombes skapa en pinkod vid första inloggningen.

 • Tillåt endast utstämpling inom koordinater: Tillåt endast utstämpling om den anställde är inom koordinatradien definierat på enheten. Om de lämnar koordinat radien utan att stämpla ut kommer de stämplas ut automatiskt enligt autoutstämplingsinställningarna på avtalet eller avtalsmallen.

Meddelanden

Välj vilka typer av automatiska meddelanden ska skickas via Qmail. De fyra första boxarna gäller för personal och de tre nedersta boxarna gäller för chef.

Övrigt

Kostnadsställe: välj standard kostnadsställe.

En enhet: välj vad en enhet ska heta, till exempel ”Enhet”, ”Restaurang” eller ”Butik”.

Flera enheter: välj vad flera enheter ska heta, till exempel ”Enheter, ”Restauranger” eller ”Butiker”.

Nästa anställningsnr: ange nästa anställningsnummer för registrering av personal, om Quinyx ska skapa nya  anställningsnummer utifrån en nummerserie.

Antal OB-perioder: välj hur många OB-perioder som ska användas. Det går att välja upp till 8 OB-perioder.

Äffarsdygnsbryt: välj från vilken timme visningen ska börja i schemavyn.

Raster/skift: välj maximalt antal raster per skift. Max 4.

Autopublicera schema: välj om schemat ska publiceras automatiskt och med vilken frekvens

Försäljningsmarginal: ange vilken försäljningsmarginal som ska användas när prognosen jämförs med personalkostnaden.

Version av Excel: välj vilket format som ska användas vid utskrift till Excel-filer.

Sociala kostnader: Lägg till default inställningar för att addera sociala kostnader på personalkostnaderna.

Inställningar

Under fliken Inställningar väljer du datumformat, veckans första dag, tidzon,  valuta, minuter till auto-utloggning, vilka tidsintervall som ska användas när tider väljs i rullista, och om 24- eller 12-timmarsklocka ska användas. Visa 30 dagar som standard innebär att månadsvyn av Tid visas som standard när vyn öppnas, i stället för veckovyn.


Fick du hjälp?