Helgdagar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Dagar med avvikande regler för OB och/eller övertid läggs upp under Helgdagar. Dessa dagar kommer att vara röda dagar visuellt i Quinyx.

Observera att helgdagskalendern måste uppdateras varje år.   

Lägga till helgdagar

Dagar med avvikande regler för OB och/eller övertid läggs upp under Helgdagar. Du kan även lägga till särskilda regler för dagen före och dagen efter den aktuella helgdagen, som t.ex annan OB-ersättning från klockan 18.00 på skärtorsdagen.

Reglerna för den ”helgdag” som läggs upp kommer ersätta de OB och övertidsregler som är uppsatta.  Detta innebär att det inte räcker att ange endast de avvikande perioderna, utan OB regler och Övertidsregler för hela dygnet från 00-00 måste anges även på helgdagar. Lämnas något tomt kommer inte något utfall av Övertid eller OB att genereras för den aktuella dagen.

 • Tryck på knappen Lägg till
 • Ange Datum och Beskrivning (namn på dagen)
 • Ange OB och övertidsperioder som skall gälla under valt tidsintervall genom att klicka på Lägg till
 • Ange när OB och övertidsperioderna ska gälla på helgdagen
 • Ange om frånvaro ska skapas om inget stämplats
 • Minskning före helgdag
  Detta kan vara användbart om personalen får ledigt en halv dag INNAN en helgdag. Du kan välja att minska nominell arbetstid i % eller antal timmar.
 • Minskning helgdag

Du behöver ange hur den upplagda helgdagen skall påverka den nominella tiden för beräkningsperioden. Defaultvärde är att en minskning med nominella tiden med 100% sker den aktuella dagen. Detta är korrekt om det är en medarbetare som har nominell, avtalad tid per helgfri vecka. I så fall skall arbetstiden minskas för de i avtalet angivna helgdagarna. Observera att detta beror på vilken veckodag helgdagen inträffar, normalt så är redan arbetstiden nedräknad på lördag och söndag, varför en minskning inte ska användas då helgdagen inträffar just lördag eller söndag.

För medarbetare med en avtalad/nominell tid där denna reducering redan är gjord till tex. 38,25 timmar/vecka, eller där det finns annat sätt att lösa detta skall INTE någon minskning av den nominella tiden göras och värdet skall alltså ändras till 0%.

  

 • Räkna schemalagda timmar mellanBocka i och ange om bara vissa tider ska räknas mot övertid och OB-gräns.
 • Ange om helgdagen kan schemaläggas 2 år i rad

Helgdagsregler

Specifika helgdagsregler för löneartsutfall kan läggas till på helgdagar.

Klicka på Lägg till.

Exempel: Vissa kollektivavtal kräver att om en anställd är schemalagd (enligt fast schema) att arbeta på en röd dag så ska en speciell ersättning utgå. Det finns ett val i löneartsregeldialogen på helgdagen som tillåter detta. Då kommer lönearten skapas för alla stämplade timmar som överlappar med skift i fasta scheman som har minst ett utrullat skift i innevarande schemaperiod.

Ett annat exempel är när ett annat OB-tillägg skall tillämpas vissa tider dagen före eller efter helgdagen: Då väljer du först det OB-tillägg som ska gälla, och mellan vilka tider. Sedan markerar du “Ersätt OB”

Du kan även använda helgdagsregler för att hantera de som ska ha en extra ledig dag då de arbetar helgdagar.

Det är även möjligt att konfigurera en helgdagslöneartsregel baserad på den anställdes nominella timmar. Denna funktionalitet tillåter att medarbetare kompenseras baserat på deras nominella tid. Exempelvis om heltid är definierat som 40h/vecka kommer en medarbetare med en anställningsgrad på 50% (20h/vecka) att kompenseras med 4 timmar.

Löneartsregler

Du kan lägga till löneartsregler i en helgdag, precis som du kan göra i en skifttyp.

En skillnad mellan löneartsregler på skift och helgdagar är att på helgdagar kommer reglerna även att påverka lönearter som har skapats från frånvaro. Det finns några saker att ha i åtanke gällande frånvaro:

 • Funktionerna Utfallna timmar och Stämplade timmar fungerar inte eftersom båda är avsedda för faktiskt arbetade timmar
 • Funktionen Arbetstid under Antal, heter Stämplad tid i löneartsregler på skift. I helgdagar heter den arbetstid eftersom den även gäller frånvaro

Inte med andra datum

Ange andra datum som inte kan schemaläggas om de arbetar denna helgdag.

Till exempel kanske du inte vill att personalen ska behöva arbeta på både påskdagen och juldagen.

Beräknad kompensation i samband med helgdagsregler

Det finns möjlighet i Quinyx att generera beräknad kompensation baserat på genererade lönearter under en specificerad tid dividerat på antalet arbetade dagar

Följande val finns för beräkning av kompensationen

 • Valda genererade lönearter under:
  • X kalender dagar före helgdagen dividerat med arbetade dagar i samma period.
  • X kalender veckor före helgdagen dividerat med arbetade dagar i samma period.
  • X hela veckor före helgdagen dividerat med arbetade dagar i samma period.
Arbetade dagar definieras som vilken stämplad tid som helst under en dag eller en frånvaro som räknas som arbetad tid. Möjligheten att definiera vilka frånvaro som ska räknas som arbetsdagar finns tillgänglig oberoende av inställningen på frånvaroorsaken
Exempel

Anställd A har haft följande lönearter genererade 28 dagar före den aktuella helgdagen och har haft 13 arbetsdagar inom den perioden:

 • Löneart 1234: 143,25
 • Löneart 4321: 12,25
 • Löneart 9874: 13,78

En kompensationsberäkning läggs till på helgdagen att endast ta med lönearterna 1234 och 9784 .

Det genererade resultatet från denna regel på helgdagen är:

 • Löneart 1234: 11.02 (143,25 / 13)
 • Löneart 9874: 1,06 (13,78 / 13)
I Tid - Tid kommer endast medarbetare som har frånvaro eller arbetade dagar under perioden där det finns en helgdag att räknas. Om lönearten kräver godkännande kommer endast godkända lönearter att räknas in i värdet för beräkning.
För närvarande kan beräknad kompensation endast hanteras/skapas via API. Stöd vi gränssnittet i Neo kommer att läggas till enligt Neo roadmap and feature list avseende inställningar . API dokumentation finns tillgänglig här wsdlUpdateSalaryCompensations , wsdlGetSalaryCompensations , wsdlDeleteSalaryCompensations

Kopiera helgdagar

Helgdagskalendern måste uppdateras varje år. Detta gör du enkelt genom att välja knappen Kopiera helgdagar.

Välj från vilket år du vill kopiera och vilka dagar. Alla regler som redan är uppsatta i varje helgdag, kopieras över per default, det enda du eventuellt behöver göra är att korrigera själva datumet, om helgdagen faller på ett annat datum året efter. Klicka på knappen Kopiera för att spara.

Viktigt att tänka på är att ändra reduktion av arbetstid för de dagar som ändras från veckodag till lördag eller söndag, och tvärtom. En helgdag som haft 100% reduktion av nominella timmarna och låg på en fredag, ska inte ha någon reduktion om den hamnar på en lördag.

Gruppering av helgdagar

Det är möjligt att gruppera helgdagar i Quinyx. Detta är användbart om organisationen till exempel har olika helgdagar i olika regioner eller land.  För att sätta upp detta används funktionen “Enhetsgrupper” tillsammans med det nya valet på helgdagsinställningarna “Applicera enbart i dessa enhetsgrupper”.

Börja med att definiera enhetsgrupper under Inställningar → Tabeller → Enhetsgrupper. Klicka på knappen Lägg till, ge enhetsgruppen ett namn och Spara.

Vilka enheter som tillhör vilken grupp ställs in under Inställningar → Tabeller → Enhetsgruppmedlemmar. Klicka på knappen Lägg till, välj enhetsgrupp och välj en enhet som ska tillhöra gruppen, klicka på Spara. Repetera för att lägga till fler enheter i enhetsgruppen.


Gå sedan till Tid → OB-tid/Helgdagar → Helgdagar → Lägg till (eller redigera befintlig). Det finns en kryssruta vid namn “Applicera enbart i dessa enhetsgrupper”. Bocka i den för att sedan välja vilka enhetsgrupper helgdagen hör till.

Observera att helgdagsreglerna är baserade på medarbetarens hemmaenhet. Exempelvis om medarbetaren är utlånad till enhet på enhetsgrupp som inte har en definierad helgdag kommer Quinyx att titta på reglerna på hemma enheten.


Fick du hjälp?