Logik vid multipla utrullningar

Uppdaterad 10 months ago av Oscar Combes

Logiken för utrullningen av grundscheman avgör vad som sker när du rullar ut ett grundschema flera gånger över samma tidsperiod.

Logiken som beskrivs i den här artikeln gäller bara om ett grundschema rullas ut på nytt över samma period i Schema med samma startvecka och veckodag som första gången utrullningen gjordes. Om du konfigurerat att tilldelning av skift på bortaenhet ska kräva godkännande så gäller logiken som beskrivs i den här artikeln inte för skift som godkänts av en godkännande chef.

Ändringar i Grundschema

Om du rullar ut ditt grundschema flera gånger över samma tidsperiod i Schema men gör ändringar i ditt grundschema mellan utrullningarna så kommer nästa utrullning endast att rulla ut de ändringar som gjorts i ditt grundschema.

Enda undantaget ovan är i nuläget uppgifter på skift.

Varning om omfördelning av grundschema

Quinyx visar endast varningsmeddelandet vid utrullning (se bilden nedan) om det finns en överlappning mellan anställda mellan nuvarande utrullning och tidigare.

Exempel: Om du rullar ut 15 anställda första gången och sedan rullar en av dessa 15 anställda ut en andra gång samma eller delvis samma tidsperiod, visas varningsmeddelandet:

Ändringar i Schema

Nedan följer en lista på möjliga ändringar som kan göras i Schema:

 1. Radera ett skift
 2. Ändra skiftlängd (genom att ändra start och/eller sluttid)
 3. Lägg till/Radera/Ändra en rast
 4. Ändra skifttyp
 5. Flytta skift (till annat datum och/eller annan start- och sluttid)
 6. Konvertering av skift till frånvaroskift
 7. Skiftbyte med annan anställd
 8. Göra ett skift obemannat
 9. Bemanna ett skift
  1. För skift som tidigare varit obemannade
  2. För skift som tidigare varit bemannade med en annan anställd
 10. Flytta ett skift från en avdelning till en annan
 11. Byte av projekt för ett skift
 12. Byte av kostnadsställe för ett skift
 13. Byte av anställningsavtal (för en och samma anställd)
 14. Lägga till / ta bort uppgift från ett skift
 15. Ändra uppgift som hör till ett skift
  1. Ändra uppgiftens längd
  2. Flytta uppgift (till annat datum och/eller start- och sluttid)
 16. Lägg till en stämpling till skiftet

För punkt 1), 6) och 16) ovan så rullas skiften som raderats i Schema men som kommer ifrån grundschemat ut på nytt vid nästkommande utrullning. Även skift som först flyttats till ett annat datum och en annan tid i Schema för att sen raderas kommer rullas ut på nytt.

Om du väljer att radera de underliggande skiften när du lägger till en frånvaro på skift som kommer ifrån ett grundschema, så bör du vara medveten om att om du senare skulle radera den frånvaron och återställa skiften i fråga så kommer de ha förlorat sin koppling till grundschemat. Det innebär att om du skulle rulla ut på nytt över samma period efter att ha tagit tillbaka de skiften så kommer grundschemat att försöka rulla ut de skiften på nytt. Notera att detta enbart gäller när du har valt att radera de underliggande skiften, inte när du har valt att lediggöra eller omtilldela dem. Detta är något vi vill förbättra på medellång sikt.

För punkt 2) - 5) och 7) - 15) ovan så rullas skiften som ändrats i Schema men som kommer ifrån grundschemat inte ut på nytt vid nästkommande utrullning. Detta gäller även i de fall ändringar gjorts på skiftet både i Schema och i Grundschema.


Fick du hjälp?