Hur skapar jag ett frånvaroschema?

Uppdaterad 2 years ago av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Ibland när du arbetar med frånvaroperioder vill du skapa en frånvaro som alltid har samma antal lönegrundande dagar, oavsett hur den anställde faktiskt är schemalagd.

Detta görs enkelt genom att skapa ett frånvaroschema. Genom att använda detta kan du enkelt definiera hur många dagar på en vecka som frånvaron ska beräkna.

För att skapa ett frånvaroschema, gå till Inställningar -> Tabeller, eller Tid -> Tabeller.

Välj Frånvaroscheman i listan till vänster och klicka på Lägg till

  • Börja med att ange ett namn som är relevant för vad det ska användas till. I detta fall använder vi namnet alltid 7 dagar
  • Lägg till en beskrivande kommentar om när man bör använda detta frånvaroschema som framtida referens.
  • Välj om frånvaroschemat ska ersätta endast schemalagda dagar, fria dagar eller om det helt ska ersätta båda dessa val. I det här exemplet kommer vi använda Ersätt alla dagar
  • Välj vilken skifttyp som ska användas som bas för lönegrundande tider i frånvaroschemat. I detta exempel använder vi skifttypen Dag
  • Lägg nu till den tid som ska räknas som schemalagd tid när du använder detta frånvaroschema. I detta exempel vill vi lägga tider på alla dagarna i veckan.

Resultatet bör se ut ungefär som nedan;


  • Det är  möjligt att definiera att skift från frånvaroschema ska anpassas efter nominella timmar per dag enligt den anställdes avtal. Under Inställningar → Tabeller → Frånvaroscheman finns valet “Använd alltid nominella timmar”. Inställningen är avstängd som standard.
  • Välj om skift från frånvaroschema ska rullas ut på helgdagar.
  • Klicka på Spara

Tänk på att de faktiskt timmarna som beräknas till frånvaro påverkas av den anställdes anställningsgrad. För att läsa mer om hur detta beräknas finns denna artikel.


Fick du hjälp?