Loggar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

För historisk spårbarhet i Quinyx finns olika loggar som spårar olika tillägg/ändringar och raderade poster.

Schema Logg

  • Under menyn Schema finns fliken Logg
  • Här spåras ändringar som har med schemat att göra.
  • Du kan söka efter specifika poster genom att välja uppdateringsdatum eller Skiftdatum, datum intervall, specifik ändring och/eller anställd.

Tid Logg

  • Under menyn Tid finns fliken Logg
  • Här spåras ändringar som har med tidmodulen att göra.
  • Till exempel, ändade stämplingar,  attesterade stämplingar, vem som har godkänt lönearter som kräver godkännande osv. 
  • Du kan söka efter specifika poster genom att välja Uppdateringsdatum eller Skiftdatum, datum intervall, specifik ändring och/eller anställd.

Inställningar Logg

  • Under menyn Inställningar finns fliken Logg
  • Här spåras ändringar som har med inställningar att göra. Till exempel rörande avtal, rättigheter och personal.
  • Du kan filtrera på objekt, typ av åtgärd och datumintervall.  


Fick du hjälp?