Koppla avtalsmallar

Uppdaterad 2 years ago av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Du kopplar avtalsmallar till en medarbetare under Personal, Avtal/Tillgänglighet

I denna underflik skapas och redigeras samtliga anställdas avtal. Till vänster finns ett sökfält där anställdas namn kan sökas. Bredvid detta fält finns det rullgardinsmenyn som används för att filtrera på enskilda avtalsmallar, personalkategorier, avdelningar samt färdigheter. Första bilden sammanfattar de anställdas avtal, timlön, avdelning och övrig information.

Notera den ikryssade rutan ”Bara aktuella avtal”, kryssa ur denna för att även kunna se äldre avtal som ej längre är aktuella.

Koppla avtalsmallar

lägger till ett nytt avtal.

ändrar på flera samtidigt.


Du kan också byta eller lägga till en avtalsmall genom att dubbelklicka på ett namn i listan, ett nytt fönster öppnas då, uppdelat i flikar efter funktion. Här kan den anställde kopplas till en avtalsmall alternativt få individuella inställningar.

Då du kopplat ett avtal skall startdatum anges för när avtalsperioden börjar gälla och om avtalet har ett slutdatum kan även detta ställas in. Avtalsnamn anges för att kunna identifiera avtal vid schemaläggning, detta är särskilt nyttigt då den anställde har flera samtidigt gällande avtal.

Individuella inställningar

Du kan även göra individuella inställningar som avviker från avtalsmallen, detta genom att bocka ur “Använd avtalsmall”. Det aktuella fältet kopplas då bort från avtalsmallen, du kan då göra individuella inställningar på det aktuella avtalet. 

Observera att eventuella ändringar som görs på avtalsmallen då inte kommer att få effekt på de fält som du valt att bocka ur på det individuella avtalet.

Då dessa detaljer diskuteras i avsnittet avtalsmallar så tar vi här upp de vanligaste inställningarna som gör individuellt.

Lön

Här kan du ange individens månads- eller timlön och från och med när den börjar gälla.

Lönejusteringar

Du kan skapa personliga lönejusteringar. Denna funktion är enbart tillgänglig i de individuella avtalen och sätts upp med ett “Från datum” på samma sätt som lön. De personliga löne justeringarna stödjer också möjligheten att lägga in ett minusvärde om personens lön ska gå ner.

Sociala kostnader

Sociala kostnader så som arbetsgivaravgifter och semesterersättning ändras sällan på ett individuellt men är möjligt vid behov.

Anställningsgrad

För del- och halvtidsanställda är det här du anger anställningsgrad i procent. Ofta anges 100% i en avtalsmall så om en person arbetar halvtid behöver Använd avtalsmall bockas ur och ange 50% genom att klicka på procenten. Du kan även fylla i från och med datum och en annan anställningsgrad som ska börja gälla i framtiden.  

Beräkningsperiod & arbetstidsmått

Dessa ändras sällan i ett individuellt avtal.

Avstämningsperiod

Avstämningsperiod ändras sällan i ett individuellt avtal.

Ändra avtal

Då en person byter anställningsform eller ändrar anställningsgrad så behövs ett nytt avtal. Detta lägger du till under Personal, Avtal/tillgänglighet:

Du lägger först till det nytillkomna, sedan ändrar du det gamla avtalet.

Lägg till nytt avtal:

  1. Namnge avtalet till något lättidentiferat.
  2. Bocka i huvudavtal (om det ska vara det ska vara det).
  3. Välj person.
  4. Sätt startdatum.
  5. Välj avtalsmall.
  6. Spara.

Ändra det gamla avtalet:

Öppna det gamla avtalet, nu ska huvudavtal vara urbockat.

  1. Bocka i slutdatum.
  2. Sätt slutdatum.
  3. Spara.

Dölj flikar i individuella avtal

Det finns möjlighet att styra vilka flikar som ska synas i de individuella avtalen via Rättigheter om till exempel en lokal chef inte ska kunna göra några ändringar. Rättighet hittar du under Inställningar → Rättigheter → Adminportal → Chef/Lokal chef/Avdelningschef/Regionchef → Personal → Avtal/Tillgänglighet → Avtal.


Fick du hjälp?