Time Trackers, användningsexempel

Uppdaterad 30/12/20 av Leigh Hutchens

Intjänad semester beror på längden på anställningen

En medarbetare intjänar 0,068493 semesterdagar per anställningsdag om den har varit anställd mindre än 3 år.

Från 3 år och vidare intjänas 0,082191 dagar per anställningsdag.

 • En Time Tracker med namn Semesterdagar skapas under Inställningar → Tabeller → Time Trackers.
 • På avtalsmallen för berörd medarbetare skapas en Time Tracker-koppling under fliken Time Trackers med följande inställningar:
 • Värdejusterare: Varje dag avtalet har varit aktivt
 • Faktornivågivare: Varje årsjubileum av anställningsdatumet (det förutsätts att den anställde har åtminstone ett aktivt avtal under hela anställningsperioden)
  • Faktornivå 0, justeringsfaktor 0,068493
  • Faktornivå 3, justeringsfaktor 0,082191

Denna Time Tracker kommer att börja räkna upp med 0,068493 per dag som avtalet är aktivt fram tills dess att anställningstiden blir större än 3, därefter kommer faktorn att börja räkna upp med 0,082191 per dag som avtalet är aktivt. Om antalet intjänade dagar ska påverkas av anställningsgraden, t.ex. om en 50% deltidsanställd ska intjäna hälften så många semesterdagar ska du bocka i Multiplicera justeringsfaktorn med anställningsgrad.

Time Tracker saldo nollställs varje månad

 • Kopplas till en time tracker för t ex Flex
 • Värdejusterare - Varje månad efter angivet datum i avtalets startår
 • Operator - Sätt till nytt värde
 • Justeringsfaktor - 0

Nya semesterdagar och sparad semester

Antalet tillgängliga semester/ledighetsdagar skall återställas till 25 den 1:a Januari varje år och upp till 5 kvarvarande dagar från föregående period kan föras över till den nya perioden.

Gör följande inställningar i relevanta avtal på time trackern Semester:

 • Värdejusterare -Varje år efter angivet datum i avtalets startår
 • Angivet datum -1:a Januari
 • Operator - Sätt till nytt värde
 • Behåll upp till -  5
 • Faktornivågivare -  År sedan anställningen påbörjades
  • År sedan anställningen påbörjades = 0
  • Justeringsfaktor = 25
 • Bocka ur Multiplicera justeringsfaktorn med värdet från värdejusteraren.

25 nya semesterdagar den 1a januari, spara upp till 5 dagar under 5 år.

Ställ in standardordning för avdrag = Aktuellt år först, sedan äldsta året. Detta görs på Time Trackers under tabeller på följande sätt:

Valet periodiserad bryter upp saldot per år, standardordning talar om hur dagarna ska tas ut. I exemplet - töms årets semesterdagar först och sedan det äldsta året.

Ställ in följande i avtalsmallen:

25 nya dagar varje år

Spara upp till 5 semesterdagar

Nollställ sparad semester efter 5 år

Semester - avdrag för lördagar

En värdejusterare gör det möjligt att minska semestersaldot för varje semester och med tillval för lördagar även om det inte finns något löneartsutfall denna dag.

Detta exempel är mest vanligt i Finland.

 • Time Tracker - Välj vilken Time Tracker som skall uppdateras
 • Värdejusterare -  Välj Ledig
 • Operator - Välj Addera
 • Justeringsfaktor - Välj 1 eller -1 beroende på om du vill öka eller minska saldot
 • Kryssa i checkboxen Minska för Lördagar

Denna värdejusterare avviker från övriga på det sättet att den enbart är applicerad om den är kopplad till huvudavtalet och att den tittar på semester som tagits ut oavsett på vilket avtal semestern är kopplad till. 


Värdejusteraren Varje semesterdag 

Värdejusteraren “Varje semesterdag” kan styra vilka dagnummer under frånvaron som ska påverka Time Tracker-värdet. Funktionen används främst i Danmark.

Du kan styra om lördagar ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om det finns skift på lördagen eller inte. Du kan även välja vilka dagar som inte ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om det finns skift på lördagen eller inte, genom att bocka i Värdejusterar ej för följande dagsnumrering och bocka i dag(ar).

Inställningen finns endast tillgänglig för värdejusteraren Varje semesterdag.

I exemplet är inställningarna gjorda så att dagar med nummer 6 och 7 ej skall öka Time Tracker-värdet.

Det betyder att om en semesterperiod är på en vecka och startar på en onsdag kommer värdet att justeras för de första 5 dagarna (onsdag till söndag) men inte de sista 2 (måndag, tisdag).Om ledigheten i exemplet ovan var för 3 veckor skulle den fortsätta att räkna på onsdag till söndag (men inte måndag, tisdag) även för vecka 2 och 3.

Värdejusteraren använder samma dagnumreringslogik som är inställd på frånvaroorsaken. Är frånvaron inställd att endast räkna schemalagda dagar kommer även värdejusterarens dagnumrering att räknas på dessa.

Nederländska semester konfiguration

Standard and extra semester

I några länder delas semester in i "standard" och "extra". Dessa ges dock ut i ett värde så du får 200 timmar varje år, där 160 är standard och 40 är extra (om du är heltidsanställd med 40h vecka).

Så länge du har mer än 40 timmar vid periodens slut (eller motsvarande värde vid deltidsanställning) kommer dessa att delas upp i två olika delar. En del som kan användas 6 månader efter årets slut (total period 18 mån) och ett värde som kan användas inom en annan period (5 år)

Skapa en periodiserad Time Tracker med "Först att upphöra" som standardordning för avdrag.

Skapa 4 Time Tracker associationer på en avtalsmall

Detta görs från Kontoinställningar → Avtal Mallar Vald mall → Time Trackers

Lägg till 200 semester timmar varje år

Detta lägger till dessa timmar varje år den första januari. Multiplicera justeringsfaktorn med anställningsgrad tillåter att värdet av timmarna multipliceras med anställningsgraden för deltidsanställda.

Nollställ föregående standard timmar (160) 1:a juli
 • Ta bort oanvända oanvända standard timmar (upp till 160) efter 18 månader
 • I releasen som kommer 29/12 kommer möjligheten att sätta "allt över 4 gånger den genomsnittliga veckoarbetstiden" även i Neo. Just nu är detta enbart tillgängligt i Classic
 • Säkerställ att "multiplicera behåll beroende på anställnings grad" är ibockad
Nollställ extra timmar efter 5 år

Ta bort de oanvända extra timmar efter 5 år

Minska för uttagen semester
 • Skapa en värdejusterare för att minska vid uttagen semester

Visible outcome with the above configuration for "Dutch vacation"

Resultatet kommer att synas i

 • Mobilapplikationen under löneinformation för den anställde.
 • Frånvarodialog i Neo.
 • Time Trackers i Time-kortet i Neo.


Fick du hjälp?