Time Trackers, användningsexempel

Uppdaterad 19/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Intjänad semester beror på längden på anställningen

En medarbetare intjänar 0,068493 semesterdagar per anställningsdag om den har varit anställd mindre än 3 år.

Från 3 år och vidare intjänas 0,082191 dagar per anställningsdag.

 • En Time Tracker med namn Semesterdagar skapas under Inställningar → Tabeller → Time Trackers.
 • På avtalsmallen för berörd medarbetare skapas en Time Tracker-koppling under fliken Time Trackers med följande inställningar:
 • Värdejusterare: Varje årsjubileum av anställningsdatumet (det förutsätts att den anställde har åtminstone ett aktivt avtal under hela anställningsperioden)
 • Faktornivågivare: År sedan anställningen påbörjades
  • Faktornivå 0, justeringsfaktor 0,068493
  • Faktornivå 3, justeringsfaktor 0,082191

Denna Time Tracker kommer att börja räkna upp med 0,068493 per dag som avtalet är aktivt fram tills dess att anställningstiden blir större än 3, därefter kommer faktorn att börja räkna upp med 0,082191 per dag som avtalet är aktivt. Om antalet intjänade dagar ska påverkas av anställningsgraden, t.ex. om en 50% deltidsanställd ska intjäna hälften så många semesterdagar ska du bocka i Multiplicera justeringsfaktorn med anställningsgrad.

Flexsaldo töms varje månad

 • Kopplas till en time tracker för Flex
 • Värdejusterare - Varje månad efter angivet datum i avtalets startår
 • Operator - Sätt till nytt värde
 • Justeringsfaktor - 0

Nya semesterdagar och sparad semester

Antalet tillgängliga semester/ledighetsdagar skall återställas till 25 den 1:a April varje år och upp till 5 kvarvarande dagar från föregående period skall föras över till den nya perioden.

Gör följande inställningar i relevanta avtal på time trackern Semester:

 • Värdejusterare -Varje år efter angivet datum i avtalets startår
 • Angivet datum -1:a april
 • Operator - Sätt till nytt värde
 • Behåll upp till -  5
 • Faktornivågivare -  År sedan anställningen påbörjades
  • År sedan anställningen påbörjades = 0
  • Justeringsfaktor = 25
 • Bocka ur Multiplicera justeringsfaktorn med värdet från värdejusteraren.

Hur många semesterdagar som är kvar för året.

Du har en Time Tracker för semesterdagar, och du vill se hur många dagar du har kvar under 2016 när du har planerad semester under nästa månad. Om du har satt Time Trackern för semesterdagar till Nästa inträffande av : 12-31 kan du titta på tidkortet för vilken dag som helst under 2016 och du kommer att se samma saldo som att titta på tidkortet 2016-12-31.

Denna funktion kan exempelvis användas tillsammans med en Time Tracker med värdejusteraren Varje år efter angivet datum i avtalets startår som återställs (operator satt till Sätt till nytt värde) den 1-1 (1:a januari).

Time Tracker Semesterdagar skapas under Inställningar → Tabeller → Time Trackers.

 • Saldo per : Nästa inträffande av 12-31
 • Gör följande inställningar i relevant avtalsmallen under fliken “Time Trackers”:
 • Värdejusterare: Varje år efter angivet datum i avtalets startår
 • Angivet datum: 01-01 (1:a januari)
 • Operator: Sätt till nytt värde
 • Behåll upp till: 5
 • Faktornivågivare: År sedan anställningen påbörjades
 • Faktornivå = 0,  justeringsfaktor = 25
 • Kryssa ur Multiplicera justeringsfaktorn med värdet från värdejusteraren


25 nya semesterdagar den 1a april, spara upp till 5 dagar under 5 år.

Ställ in time trackern under tabeller på följande sätt:

Valet periodiserad bryter upp saldot per år, standardordning talar om hur dagarna ska tas ut. I exemplet - töms årets semesterdagar först och sedan det äldsta året.

Ställ in följande i avtalsmallen:

25 nya dagar varje år:

Spara upp till 5 semesterdagar:

Nollställ sparad semester efter 5 år:

Semester - avdrag för lördagar

En värdejusterare gör det möjligt att minska semestersaldot för varje semester och med tillval för lördagar även om det inte finns något löneartsutfall denna dag.

Detta exempel är mest vanligt i Finland.

 • Time Tracker - Välj vilken Time Tracker som skall uppdateras
 • Värdejusterare -  Välj Ledig
 • Operator - Välj Addera
 • Justeringsfaktor - Välj 1 eller -1 beroende på om du vill öka eller minska saldot
 • Kryssa i checkboxen Minska för Lördagar

Denna värdejusterare avviker från övriga på det sättet att den enbart är applicerad om den är kopplad till huvudavtalet och att den tittar på semester som tagits ut oavsett på vilket avtal semestern är kopplad till. 


Värdejusteraren Varje semesterdag 

Värdejusteraren “Varje semesterdag” kan styra vilka dagnummer under frånvaron som ska påverka Time Tracker-värdet. Funktionen används främst i Danmark. Du kan styra om lördagar ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om det finns skift på lördagen eller inte. Du kan även välja vilka dagar som inte ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om det finns skift på lördagen eller inte, genom att bocka i Värdejusterar ej för följande dagsnumrering och bocka i dag(ar). Inställningen finns endast tillgänglig för värdejusteraren Varje semesterdag.

I exemplet är inställningarna gjorda så att dagar med nummer 6 och 7 ej skall öka Time Tracker-värdet. Det betyder att om en semesterperiod är på en vecka och startar på en onsdag kommer värdet att justeras för de första 5 dagarna (onsdag till söndag) men inte de sista 2 (måndag, tisdag).Om ledigheten i exemplet ovan var för 3 veckor skulle den fortsätta att räkna på onsdag till söndag (men inte måndag, tisdag) även för vecka 2 och 3.

Värdejusteraren använder samma dagnumreringslogik som är inställd på frånvaroorsaken. Är frånvaron inställd att endast räkna schemalagda dagar kommer även värdejusterarens dagnumrering att räknas på dessa.


Fick du hjälp?