Mobil - Översikt

Uppdaterad 7/10/20 av Johannes Nordman

Ny design för översiktsvyn

När du loggar in i appen så hamnar du automatiskt alltid på översiktssidan. Här kan du se dina närmast kommande skift, olästa qmails och nyheter.

Konfigurera översikten

Det är även möjligt att konfigurera sin egen översiktsvy. Du kan välja i vilken ordning informationen ska visas och vilken information som du vill se i översikten. Du kan välja att visa eller dölja följande funktioner:

  • Kommande skift (du kan välja hur många kommande skift som ska visas i översikten med valet 1 till 10)
  • Olästa nyheter
  • Olästa Qmails


Fick du hjälp?